Aktualność: Zapraszamy na studia podyplomowe "DORADCA PODATKOWY" w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

Szanowni Państwo,

Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP na podstawie porozumienia z Akademią WSB (wcześniej Wyższą Szkoła Biznesu) w Dąbrowie Górniczej poniżej przedstawia ofertę studiów podyplomowych "DORADCA PODATKOWY". Szczegółowy informator studiów podyplomowych i MBA 2018/2019 znajdą Państwo poniżej w załączeniu.

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 170

 W programie m.in.:

1. Przepisy prawa w praktyce doradcy podatkowego
2. Zobowiązania i postępowanie podatkowe

3. Ekonomiczne aspekty prawa podatkowego

4. Administracyjne aspekty prawa podatkowego

5. Podatki stanowiące dochód budżetu państwa

6. Podatki stanowiące dochód budżetu gminy


Cel:

 

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce oraz przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego. Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych z zakresu: zarządzania, prawa, administracji, ekonomii oraz pokrewnych, jak również pracowników izb i urzędów skarbowych, spółek doradztwa skarbowego, Ministerstwa Finansów, samorządowych służb finansowych, w tym skarbników gminnych oraz osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego, które pragną usystematyzować lub poszerzyć wiedzę o systemie podatkowym w Polsce.

Kwalifikacje i kompetencje:

Kierunek realizowany pod patronatem Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Zgodnie z zasadami stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego (Rozdział VIa Zasad Etyki Doradców Podatkowych - uchwała nr 237/2018 KRDP z dnia 22 maja 2018r.) ukończenie Podyplomowych Studiów Podatkowych przyznaje 24 punkty w ramach podnoszenia swoich kwalifikacji.

Doradca podatkowy to profesja formalnie istniejąca w Polsce dopiero od 1997 r., posiadająca o wiele szersze uprawnienia niż biura rachunkowe. Zawód ten cieszy się statusem zaufania publicznego.
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce, oraz przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

Atuty kierunku:

    studia przygotowują absolwentów do realizacji zawodu doradcy podatkowego,

    przedmioty realizowane w toku studiów prowadzone są przez praktyków, tj. specjalistów i doradców podatkowych Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego, posiadający doświadczenie praktyczne z zakresu doradztwa podatkowego,

    studia przygotowują do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego. Posiadając tytuł zawodowy doradcy podatkowego, absolwent może zasiadać w Radach Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

 

Przedmioty realizowane w toku studiów prowadzone są przez najlepszych praktyków, specjalistów i doradców podatkowych, m.in. z Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego

Wanda Nowak - doświadczony doradca podatkowy, autor licznych publikacji.

Paweł Mikuła  - doświadczony doradca podatkowy, prawnik, ekspert w zakresie rachunkowości, menedżer w dziale doradztwa podatkowego Delloite, specjalizuje się doradztwie podatkowym dla dużych podmiotów (m.in. w sektorze publicznym, sektorze automotive, energetycznym i in.)

Koszt studiów: 3 200 zł

Kontakt:

Akademia WSB

41- 300 Dąbrowa Górnicza

ul. Cieplaka 1c

Telefon: 32 295 93 11, 32 295 93 12

 

 

Z poważaniem

Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP

 DATA PUBLIKACJI: 2018-08-28 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45
fax. (32) 258 06 99

x
x