Aktualność: XI Śląski Konkurs Wiedzy o Podatkach

Szanowni Państwo,

W sierpniu 2018 roku Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP podjął decyzję o zorganizowaniu XI Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z woj. śląskiego. Celem konkursu jest promowanie zawodu doradcy podatkowego wśród młodzieży i zachęcenie do poszerzania wiedzy z zakresu podatków. Śląski Kurator Oświaty objął honorowym patronatem XI Śląski Konkurs Wiedzy o Podatkach oraz w pełni popiera inicjatywę Śląskiego Oddziału KIDP.

Konkurs składa się z III etapów. Pierwszy etap polega na samodzielnym przygotowaniu przez ucznia (pod okiem nauczyciela – opiekuna), krótkiej pracy pisemnej na jeden z czterech wybranych tematów o charakterze podatkowym. Drugi etap (regionalny), do którego zostaną zakwalifikowani autorzy najlepszych prac, będzie się składał z części pisemnej (testu) oraz części ustnej, w której uczeń będzie odpowiadał na wylosowany zestaw trzech pytań z dziedziny prawa podatkowego. Laureaci tego etapu Konkursu, będą mieli możliwość wzięcia udziału w finale ogólnopolskim, który odbędzie się na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zwycięzcy Konkursu otrzymują cenne nagrody oraz mają możliwość odbycia stażu w kancelarii doradcy podatkowego.

Uprzejmie informujemy, że Konkurs Wiedzy o Podatkach został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Finansów.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://www.doradcy.slask.pl/strona.php/196_xi_slaski_konkurs_wiedzy_o_podatkach.html


Z poważaniem

Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP


DATA PUBLIKACJI: 2019-01-29 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x