x

Aktualność: Walne Zgromadzenie Śląskiego O.KIDP - 18.10.2017 r. Rejestracja czynna w godzinach: 11.00-12.30

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że w dniu 18 października 2017 r. o godz. 13.00 w Centrum Biurowym przy ul. Mickiewicza 29 (sala wykładowa wysoki parter) w Katowicach odbędzie się Walne Zgromadzenie Doradców Podatkowych Śląskiego Oddziału KIDP. Zgromadzenie ma na celu wybór delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

Rejestracja odbywać się będzie w godzinach: 11.00 – 12.30. Każdy doradca podatkowy, który stawi się w lokalu wyborczym najpóźniej do godz. 12:30 w dniu zgromadzenia, zostanie zarejestrowany.


Po zakończeniu przez przewodniczącego komisji wyborczej procedury rejestracji doradców podatkowych biorących udział w zgromadzeniu wyborczym nie będzie możliwości wydania mandatów wyborczych.

Przypominamy, iż każdy doradca podatkowy, aby otrzymać mandat wyborczy zobowiązany jest do okazania legitymacji doradcy podatkowego bądź urzędowego dokumentu ze zdjęciem (np. paszport, dowód osobisty) potwierdzającego jego tożsamość oraz musi złożyć podpis na spisie wyborców (zgodnie z §16 rozdz. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 388/2017 KRDP z dnia 6 września 2017 r. dotyczącym zasad wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych przez Walne Zgromadzenie w Regionalnych Oddziałach Izby).

Z poważaniem

Zarząd Śląskiego

Oddziału KIDP

DATA PUBLIKACJI: 2017-10-13 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45
fax. (32) 258 06 99

x
x