Szanowni Państwo,

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych już V dla naszej korporacji.

Mają Państwo w związku z tym okazję aby skorzystać z przywilejów demokracji i wywrzeć wpływ na decyzje dotyczące doradców podatkowych podejmowane na szczeblu krajowym.

W tym celu zachęcamy Państwa do licznego stawiennictwa na Walnym Zgromadzeniu naszego regionu zwołanym na dzień 18 października (środa) 2017 r. o godz. 13.00 w Centrum Biurowym przy ul. Mickiewicza 29 (sala wykładowa wysoki parter) w Katowicach. Rejestracja czynna od godziny 11.45.

W tym dniu będą Państwo mieli możliwość dokonania wyboru spośród siebie Delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbędzie się w Warszawie.

Zgodnie z §16 rozdz. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 388/2017 KRDP z dnia 6 września 2017 r. dotyczącym zasad wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych przez Walne Zgromadzenie w Regionalnych Oddziałach Izby, uprzejmie przypominamy, iż każdy doradca podatkowy, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze, aby otrzymać mandat wyborczy zobowiązany jest do okazania legitymacji doradcy podatkowego bądź urzędowego dokumentu ze zdjęciem (paszport, dowód osobisty) potwierdzającego jego tożsamość oraz konieczne jest złożenie podpisu na spisie wyborców.

Koleżanki i Koledzy, pokażmy, że nasza korporacja choć młoda, jest organizacją spójną i prężnie działającą, a jej atutem są aktywni i świadomi Członkowie. Korporacja to właśnie jej członkowie, to żywy organizm, gdzie każdego dnia, na każdym poziomie działają naturalne procesy demokracji.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, bo Państwa obecność będzie miała duży wpływ na przyszłość zawodu doradcy podatkowego.

Z poważaniem

Zarząd Śląskiego

Oddziału KIDP


DATA PUBLIKACJI: 2017-09-21 + pozostałe aktualności