x

Aktualność: Zgromadzenie Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych 26 luty 2018 r.


Szanowni Państwo,

Na podstawie § 46 pkt. 1 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych Zarząd Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Podatkowych zwołuje na dzień 26 lutego 2018r. (tj. poniedziałek) Zgromadzenie Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, które odbędzie się w Centrum Biurowym przy ul. Mickiewicza 29 (sala wykładowa wysoki parter) w Katowicach o godzinie 13.00.

W tym dniu zostaną przeprowadzone wybory na członków Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP V kadencji oraz Sędziów Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego w Katowicach.

Zapraszamy do licznego udziału w Zgromadzeniu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Liczymy na Państwa zaangażowanie w tak ważne wydarzenie dla naszego środowiska.

W załączeniu przekazujemy porządek obrad Zgromadzenia, regulamin działania Zgromadzenia oraz spis wyborców Śl.O.KIDP.

Zgromadzenie Śląskiego Oddziału KIDP

Porządek obrad

13.00 – 13.30 Rejestracja uczestników

Sprawdzanie tożsamości

Wydawanie mandatów

13.30 – 13.45 Otwarcie Zgromadzenia Śląskiego Oddziału KIDP przez

Przewodniczącego Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie Regulaminu działania Zgromadzenia

Śląskiego Oddziału KIDP

13.45 – 14.00 Wybór Komisji Wyborczej

Wybór Komisji Skrutacyjnej

14.00 – 14.15 Złożenie przez Przewodniczącego Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP sprawozdania ustępującego Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP

Przyjęcie sprawozdania ustępującego Zarządu Śląskiego

Oddziału KIDP

14.15 - 14.30 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Zarządu

Śląskiego Oddziału KIDP

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków

Śląskiego Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego

w Katowicach

14.30 – 14.45 Zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu Śląskiego

Oddziału KIDP

14.45 – 15.00 Zgłaszanie kandydatur na członków Śląskiego Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego w Katowicach

15.00 - 15.30 Prezentacja kandydatów

Przygotowanie kart do głosowania

15.30 – 16.15 Wydawanie kart do głosowania

Głosowanie

16.15 – 17.00 Liczenie głosów

Dyskusja /lunch

17.00 – 17.15 Ogłoszenie wyników

17.15 - 17.30 Zamknięcie obrad Zgromadzenia


Z poważaniem

Zarząd Śląskiego

Oddziału KIDP


DATA PUBLIKACJI: 2018-02-19 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (032) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (032) 258 10 45
fax. (032) 258 06 99

x
x