Lista szkoleń i imprez

Ilość: 1
Odziały:
Nazwa: Organizator: Kategoria: Data rozpoczęcia:
Praktyczne aspekty postępowań na tle nowych zapisów Ordynacji Podatkowej oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej na tle zmian w 2019 r. oraz planowanych zmian w 2020 i 2021 r. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Katowice. Punkty Śląski KIDP Ordynacja podatkowa 2020-05-22

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x