x

Szczegóły szkolenia / imprezy

BRAK WOLNYCH MIEJSC!!! Dokumenty elektroniczne i obsługa epuap w praktyce doradcy podatkowego. PUNKTY. Szkolenie dla doradców podatkowych i ich pracowników.
Kategoria: Inne
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 52 / 45
Koszty:  148.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
148.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
444.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2017-09-29
Data zakończenia: 2017-09-29
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

UWAGA - BRAK WOLNYCH MIEJSC!Program:

1.   ROZPORZĄDZENIE eidas NR 910/2014 ORAZ USTAWA Z DNIA 5.09.2016 R.

2.   CZYM RÓŻNI SIĘ KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY OD PODPISU POTWIERDZONEGO PROFILEM ZAUFANYM EPUAP

3.   UWIERZYTELNIANIE DOKUMENTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

4.   DOKUMENTY ELEKTRONICZNE W PRZEPISACH OGÓLNYCH ORDYNACJI PODATKOWEJ

5.   PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE I OGÓLNE A ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW

6.   NOWE DRUKI PEŁNOMOCNICTW

7.   DORĘCZANIE PISM DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

8.   WEZWANIA I PODANIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

9.   DOSTĘP DO AKT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, ODPŁATNOŚĆ

10.   EPUAP I PISMA ELEKTRONICZNE W PRAKTYCE APARATU SKARBOWEGO

11.  PODPIS ELEKTRONICZNY NA AKCIE ADMINISTRACYJNYM

12.  WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI PODPISU ELEKTRONICZNEGO

13.  SKUTKI PRAWNE WADLIWOŚCI PODPISU ELEKTRONICZNEGO

14.  NAJCZĘSTSZE BŁĘDY ORGANÓW PODATKOWYCH

15.  OBSŁUGA EPUAP

16.  PROFIL ZAUFANY

17.  SKŁAD WIRTUALNY

18.  ZAAWANSOWANE DZIAŁANIA NA DOKUMENTACH W EPUAP

19.  SYTUACJE AWARYJNE

 

 

 


*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą 32/2014 KRDP z dn. 11 lutego 2014 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.


Trener:  Marek Kwietko-Bębnowski

 


 

Termin i miejsce:

29.09.2017 r. godz. 10.00 – 15.45

Sala nr 25 (parter)

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Pl. Grunwaldzki 8-10, Katowice


 

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY (w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe:

2. catering

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:


http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=2732

do dnia 25 września 2017 r.

 

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.


 

Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.


 

 

KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO (o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

123,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył kompletny i opłacony wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego

148,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

123,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

148,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego i nie zawiesił wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJADoradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


 

Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronę http://www.doradcy.krdp.pl/szkolenia.php?id_kat=&id_k=&p=1

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45
fax. (32) 258 06 99

x
x