x

Szczegóły szkolenia / imprezy

Postępowanie oraz pisma procesowe w trakcie kontroli oraz w postępowaniu podatkowym w praktyce doradcy podatkowego - praktyczne warsztaty na przykładach. PUNKTY. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników.
Kategoria: Kontrola skarbowa
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 41 / 40
Koszty:  148.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
148.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
444.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2017-09-11
Data zakończenia: 2017-09-11
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Program:

1.       Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej

a)       Wzór wniosku,

b)       Istotne kwestie na praktycznych przykładach w zakresie składania wniosków o

interpretację podatkową.

c)       Postępowanie z wniosku o interpretację od strony praktycznej.

 

2.       Wniosek o stwierdzenie nadpłaty

a)       Przykładowy wniosek o stwierdzenie nadpłaty - wzór.

b)       Zasady składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty – na co zwrócić uwagę, co dołączyć, jak uzasadnić.

c)       Postępowanie z wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

d)       Czy niezasadny wniosek o stwierdzenie nadpłaty może być przyczyną wszczęcia postępowania karnego – skarbowego?

 

3.       Wnioski o ulgi w zapłacie podatku (oraz odsetek od zaległości podatkowych)

a)       Przykładowy wniosek o rozłożenie zaległości podatkowej na raty - wzór.

b)       Zasady składania wniosków w sprawie ulg w zapłacie podatków (wniosek o raty, wniosek o umorzenie zaległości itd.), jak formułować, jak uzasadniać na co zwrócić uwagę

c)       Stosowanie przepisów o pomocy publicznej w sprawie ulg dla przedsiębiorców.

d)       Postępowanie w sprawie ulg w zapłacie podatków.

 

4.       Składanie wniosków dowodowych w trakcie kontroli podatkowej oraz w trakcie postępowania podatkowego

a)       Przykładowy wniosek dowodowy – wzór,

b)       Zasady formułowania i składania wniosków dowodowych,

c)       Uzasadnienie wniosku dowodowego, polemika z organem co do zasadności wniosku.

5.       Wniosek o udostępnienie akt sprawy

a)       Przykładowe żądanie o wydanie kopii akt sprawy – wzór

b)       Wgląd do akt sprawy – możliwość przeglądania, sporządzania kopii oraz odpisów z akt.

c)       Utajnianie części materiału dowodowego przez organ - zasady.

d)       Dokumentowanie czynności - metryki, protokoły i adnotacje

e)       Protokoły – zasady sporządzania – częste kontrowersje.

 

6.       Wniosek o wyłączenie pracownika organu od udziału w postępowaniu.

a)       Przykładowy wniosek o wyłączenie pracownika organu od udziału w postępowaniu - wzór,

b)       Zasady wnioskowania o wyłączenie pracownika organu od udziału w postępowaniu, podstawa prawna, sposób wnoszenia,

c)       Uzasadnianie zasadności wniosku, ewentualna polemika z organem.

 

7.       Zażalenie na postanowienie organu podatkowego.

a)       Przykładowe zażalenie – wzór

b)       Zasady wydawania postanowień przez organy,

c)       Które postanowienia podlegają zażaleniu?

d)       Zasady składania zażaleń na postanowienia organów podatkowych,

e)       Sposób formułowania zarzutów oraz uzasadnianie zażalenia.

 

8.       Odwołanie od decyzji podatkowej

a)       Przykładowe odwołanie – wzór

b)       Zasady sporządzania decyzji przez organy podatkowe

c)       Zasady składania odwołania od decyzji.

d)       Formułowanie zarzutów w odwołaniu i ich uzasadnianie 

 

9.       Żądanie uzupełnienia decyzji lub postanowienia

a)       Przykładowy wniosek o uzupełnienie decyzji – wzór

b)       Zasady wnoszenia żądania o uzupełnienie decyzji oraz wniosku o uzupełnienie postanowienia

c)       Podstawa formułowania żądania o uzupełnienie decyzji lub postanowienia

d)       Postępowanie w związku ze złożonym żądaniem uzupełnienia decyzji lub postanowienia

 

10.     Wniosek o przywrócenie terminu

a)       Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji – wzór

b)       Zasady składania wniosków o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej.

c)       Podstawa złożenia wniosku o przywrócenie terminu, argumentacja.

d)       Postępowanie z wniosku o przywrócenie terminu

 

11.     Wnioski o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną

a)       Wniosek o wznowienie postępowania – wzór

b)       Zasady wnoszenia o wznowienie postępowania

c)       Podstawy oraz zasady formułowania wniosku o wznowienie postępowania.

d)       Postępowanie po złożeniu wniosku o wznowienie postępowania 

 

12.     Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej.

a)       Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej – wzór

b)       Zasady wnoszenia o stwierdzenie nieważności decyzji

c)       Podstawy oraz zasady formułowania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji.

d)       Postępowanie po złożeniu wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji.

 

13.     Żądanie zwrotu kosztów postępowania podatkowego

a)       Żądanie zwrotu kosztów postępowania - wzór

b)       Zasady wnoszenia żądania zwrotu kosztów postępowania

c)       Kiedy i jakie koszty zwraca organ podatkowy

d)       Postępowanie w sprawie złożonego żądania o zwrot kosztów postępowania.

 

 

 


*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą 32/2014 KRDP z dn. 11 lutego 2014 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.


Trener: Piotr Jańczak

Doradca podatkowy, prawnik. W roku 1998 zdał państwowy egzamin na doradcę podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pierwotnie w organach podatkowych (urząd skarbowy oraz izba skarbowa) a następnie w podmiotach zajmujących się doradztwem podatkowym. Aktualnie prowadzi własną praktykę jako doradca podatkowy. Równolegle współpracuje z kilkoma kancelariami radców prawnych oraz firmami doradczymi w zakresie doradztwa podatkowego oraz postępowań w sprawach podatkowych.

 

Specjalizuje się w występowaniu w charakterze pełnomocnika w postępowaniach kontrolnych, podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących sporów podatkowych i celnych.

 

Zajmuje się także kompleksowym doradztwem podatkowym, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych (CIT, PIT).

 

Od wielu lat wykładowca w ramach licznych szkoleń i kursów dotyczących szeroko pojętej tematyki podatkowej (tak procesowej jak i w zakresie poszczególnych podatków).

 


 

Termin i miejsce:

11.09.2017 r. godz. 10.00 – 15.45

Sala nr 25 (parter)

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Pl. Grunwaldzki 8-10, Katowice


 

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY (w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe:

2. catering

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=2741 

do dnia 2 września 2017 r.

 

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.


 

Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.


 

 

KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO (o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

123,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył kompletny i opłacony wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego

148,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

123,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

148,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego i nie zawiesił wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJADoradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


 

Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronę http://www.doradcy.krdp.pl/szkolenia.php?id_kat=&id_k=&p=1

 

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45
fax. (32) 258 06 99

x
x