x

Szczegóły szkolenia / imprezy

Dwudniowe warsztaty z autoprezentacji. Warsztaty tylko dla doradców podatkowych. PUNKTY. UWAGA BRAK WOLNYCH MIEJSC
Kategoria: Inne
rodzaj: Warsztaty
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 12.0
Zgłoszenia: 14 / 12
Koszty:  280.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
280.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
840.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2017-08-28
Data zakończenia: 2017-08-29
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

UWAGA - BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!


Program:

1. Najważniejsze aspekty komunikacyjne odpowiedzialne za budowanie relacji i współpracy.

 2. Zasady skutecznej komunikacji w kontakcie "jeden na jeden". Narzędzia budowania porozumienia i dobrego kontaktu:

- dostrojenie,
- parafraza,
- klaryfikacja,
- odzwierciedlenie,
- dowartościowanie,
- podsumowanie,

3. Struktura komunikatu. Poziomy komunikacji. Odczytywanie komunikatów nadawanych "nie wprost" i konstruowanie odpowiedzi na nie. Elementy składowe komunikatu odpowiadające za budowanie wiarygodności, zaufania i otwartości. Komunikacja werbalna i niewerbalna w kontakcie indywidualnym.

4. Zasada pierwszego wrażenia - na czym polega, jakie elementy, ją kształtują i w jaki sposób budować pierwsze wrażenie zgodne z tym, jakie chcemy wywrzeć.

5. Budowanie wizerunku własnego w kontakcie indywidualnym. W jaki sposób i jakimi środkami uzyskać efekt wizerunkowy w rozmowie z inną osobą zgodny z naszym oczekiwaniem.

6. Komunikacja z pola asertywności, uległości i agresji. Jakie komunikaty stosować w sytuacjach konfliktowych i napięciowych. Jak bronić się przed komunikatami agresywnymi czy manipulacyjnymi. Różnice pomiędzy komunikatami.

7. Elementy wywierania wpływu i przekonywania w kontakcie indywidualnym. Argumentacja merytoryczna i emocjonalna. W jaki sposób przekonywać klienta do własnych racji, nie burząc przy tym relacji.

8. Najważniejsze zasady skutecznej autoprezentacji w kontakcie indywidualnym. Lista dobrych praktyk i zachowań wspierających budowanie dobrej relacji i autoprezentacji. Praktyczne przykłady.


Całość szkolenia ukierunkowana jest na zwiększenie kompetencji w zakresie komunikacji i autoprezentacji podczas indywidualnych spotkań z innymi osobami. W wyniku szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze zasady i zachowania odpowiedzialne za proces budowania zaufania, wiarygodności i otwartości drugiej osoby oraz budowania własnego wizerunku zgodnego z tym, jak chcemy być odbierani przez współrozmówców.

Szkolenie ma charakter warsztatowy i uczestnicy mają możliwość poprzez wykonywanie ćwiczeń i symulacji w praktyce zastosować poznawane narzędzia i techniki wraz z możliwością uzyskania informacji o zachowaniach, które mogą wpływać niekorzystnie na autoprezentację indywidualną.

 

 


*) warsztaty punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą 32/2014 KRDP z dn. 11 lutego 2014 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.


Trener:  Paweł Strycharczyk

Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Przedsiębiorczości i Zarządzania Firmą. W praktyce zawodowej zajmował się szeroko rozumianymi szkoleniami z zarządzania (zmianą, projektem, zespołem, czasem, stresem, konfliktem…), praktycznych umiejętności psychologicznych (motywacja, sprzedaż, negocjacje, komunikacja, realizacja celów…) oraz pracą indywidualną opartą o coaching i rozwój umiejętności osobistych. Zdobył doświadczenie w obszarze szkoleń miękkiego HR, organizacji eventów, szerokiego zakresu szkoleń rozwoju osobistego, terapii regresywnych i systemowych. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania, realizacji projektów i wsparcia dla biznesu. Szkolił i szkoli Trenerów m.in. z tematów zwiększania efektywności projektów szkoleniowych i pracy w oparciu o proces grupowy. W swojej pracy łączy praktyczne doświadczenie z umiejętnościami przekazywania wiedzy. Jest współtwórcą nowatorskich szkoleń z zakresu Treningu Regulacji Emocji prowadząc projekt badawczy w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykorzystuje współczesny dorobek teorii systemowych w zakresie ustawień organizacyjnych, jako skutecznego narzędzia diagnozowania i rozwiązywania problemów w firmach i instytucjach. Przygotowanie trenerskie zdobywał uczestnicząc w Szkole Trenerów Biznesu, dwuletnich warsztatach autorskich metod pracy z grupami oraz wielu innych szkoleniach z zakresu doskonalenia umiejętności trenerskich, terapeutycznych, organizacyjnych (ponad 2000 godzin szkoleń doskonalących). Od ponad ośmiu lat aktywnie prowadzi szkolenia, warsztaty i konsultacje. Posiada certyfikat coacha ICF ACC, Prince2 i IPMA D. Prywatnie od lat zajmuje się Jogą, jako skutecznym narzędziem relaksu i rozwoju osobistego. Praktykuje i uczy tej dyscypliny łącząc tę pasję z kolejną, którą są podróże. Od 7 lat regularnie organizuje i prowadzi wyprawy do Indii.

 


 


Termin i miejsce:

28-29.08.2017 r. godz. 10.00 – 15.45

Sala nr 25 (parter)

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Pl. Grunwaldzki 8-10, Katowice


 

 


WSZYSTKIM UCZESTNIKOM warsztatów ZAPEWNIAMY (w cenie):

1. materiały szkoleniowe:

2. catering

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na warsztaty na stronie internetowej:


http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=2748 

 

do dnia 28 lipca 2017 r.

 

Warsztaty odbędą się pod warunkiem zgłoszenia się 10 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.


 

Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed warsztatami.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego, nr wpisu doradcy, datę warsztatów.


 

KOSZT warsztatów DLA DORADCY PODATKOWEGO (o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

240,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył kompletny i opłacony wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego

280,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

840,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

UWAGA: Brak możliwości skorzystania z „ZAPROSZENIA” do bezpłatnego udziału, gdyż jest to forma warsztatów.

 UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJADoradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w wrasztatach na trzy dni robocze przed planowanymi warsztatami tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator warsztatów obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji
w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za warsztaty, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w warsztatach np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


 

Organizator warsztatów:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronę http://www.doradcy.krdp.pl/szkolenia.php?id_kat=&id_k=&p=1

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45
fax. (32) 258 06 99

x
x