x

Szczegóły szkolenia / imprezy

XV Ogólnopolska Konferencja Podatkowa: Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika"
Kategoria: Podatkowe
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 117 / 120
Koszty:  184.50zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
184.50zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
553.50zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2017-11-27
Data zakończenia: 2017-11-27
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz własnym serdecznie zapraszam do udziału w najważniejszym wydarzeniu organizowanym przez nas w bieżącym roku - XV Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika".

Konferencja odbędzie się 27 listopada 2017 r. w Filharmonii Śląskiej w Katowicach przy ul. Sokolskiej 2, rozpoczęcie konferencji o godz. 10.00.

Tematem wiodącym tegorocznej edycji będzie „Agresywna optymalizacja podatkowa – problem podatnika czy problem państwa?”

 Konferencję otworzy i jeden z wykładów wygłosi prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic - Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

 

Swój udział w Konferencji potwierdzili już :

Wiceminister Finansów Pan Paweł Gruza,

Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Pan Filip Świtała,

Wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów NIK Pan Maciej Berek,

sędziowie NSA Panowie dr Krzysztof Winiarski oraz dr hab. prof. SGH Dominik Gajewski,

a także Panowie profesorowie Bogumił Brzeziński (aktualnie członek Kolegium NIK) oraz Adam Nita (UJ).

Zapraszamy do zapisów.

 

Z wyrazami szacunku

Jan Pytel

Przewodniczący Zarządu  Śląskiego Oddziału KIDP 

Harmonogram Konferencji:


Temat przewodni: „Agresywna optymalizacja podatkowa – problem podatnika czy problem państwa?”


10.00 – 10.30

 

Przywitanie gości oraz uroczyste otwarcie konferencji

Przewodnicząca KRDP prof. dr hab. Jadwiga Glumińska - Pawlic

Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP

 

10.30 – 10.45

Wystąpienie Pana Pawła Gruzy - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów

10.45 – 11.00

 "Optymalizacja, agresja, system podatkowy - kilka refleksji"...

 Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński

11.00 – 11.30

Klauzula oraz pozaklauzulowe formy zwalczania unikania opodatkowania w orzecznictwie sądów administracyjnych

Dr Krzysztof Winiarski, Sędzia NSA

11.30 – 12.00

Wybrane mechanizmy wykorzystywane

w międzynarodowej optymalizacji podatkowej

 

Prof. SGH dr hab. Dominik Gajewski, Instytut Prawa SGH, Sędzia WSA

12.00 – 12.30

Przerwa kawowa

12.30 – 13.00

Elektroniczna wszechkontrola podatkowa: nowe instrumenty walki z oszustwami a konstytucyjne

prawo do prywatności

 Paweł Mikuła – Doradca podatkowy,

 doktorant na WPiA UJ

13.00 – 13.00

SPIR jako metoda walki z wyłudzeniami Vatowskimi

 

Filip Świtała – Dyrektor Departamentu Systemu

 Podatkowego w Ministerstwie Finansów

13.30 – 14.00

 

Skuteczność i rzetelność organów państwa w procesie poboru podatków – w świetle kontroli NIK

 

Maciej Berek – Wicedyrektor Departamentu Budżetu

i Finansów w Najwyższej Izbie Kontroli

14.00 – 15.00

Przerwa obiadowa

15.00 – 15.20

 

 Optymalizacja podatkowa a unijne prawo celne

 

 

Dr Karol Piech - Naczelnik Wydziału Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier oraz Postępowania Celnego w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach

15.20 – 15.40

Ceny transferowe a międzynarodowa optymalizacja podatkowa

 

Bartosz Kubista, Doradca podatkowy, Adwokat,

doktorant na WPiA UŚ

15.40 – 16.00

Czy optymalizacja podatkowa zagraża interesom budżetu państwa?

Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Doradca

 podatkowy, Kierownik Katedry Prawa Finansowego

 na WPiA UŚ

16.00 – 16.15

 

 Przerwa kawowa

 

16.15 – 18.00

 

Panel dyskusyjny

 

18.00 – 20.00

                                                                                     

Bankiet

Sponsorzy: Wolters Kluwer, fillup Przyjazne formularze


 *Udział w konferencji – 5 pkt. (zgodnie z Art.11d rozdz. VIa Zasad etyki doradców podatkowych na podstawie Uchwały KRDP nr 32/2014 z 11 lutego 2014 r.)Ceny za uczestnictwo w Konferencji kształtują się następująco:

 

184,50 PLN   brutto dla doradcy podatkowego płacącego składki czynnego i w okresie zawieszenia (dla doradcy, który nie zalega z opłacaniem składek powyżej 3 miesięcy);

 

320,00 PLN brutto dla osoby towarzyszącej doradcy podatkowemu, który nie zalega z opłacaniem składek powyżej 3 miesięcy.

 

553,50 PLN brutto dla doradcy podatkowego oraz osoby towarzyszącej doradcy podatkowego, w przypadku kiedy doradca podatkowy zalega z opłacaniem składek członkowskich powyżej 3 miesięcy.

 

Płatność za udział w konferencji tylko i wyłącznie w formie przelewu na nr konta:

 

mBank: 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

 

 

Zasady rezygnacji z udziału z konferencji:

Zapisy oraz płatność do dnia 23 listopada 2017 r. który jest równocześnie terminem, do którego doradcy mają możliwość złożenia rezygnacji z udziału w Konferencji.

Rezygnacji można dokonać tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca.

W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator Konferencji obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za Konferencję, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w Konferencji na podstawie którego Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.

 

Do zapisów zapraszamy na naszą stronę internetową: 

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=2765 

 


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45
fax. (32) 258 06 99

x
x