x

Szczegóły szkolenia / imprezy

PODATKI-FINANSE-PRZEDSIĘBIORSTWO - Konferencja na Uniwersytecie Ekonomicznym. Punkty. Konferencja dla doradców podatkowych.
Kategoria: Podatki
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 55 / 80
Koszty:  86.10zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
86.10zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
258.30zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2017-11-14
Data zakończenia: 2017-11-14
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowni Państwo,

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Katedra Finansów Publicznych Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach mają zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencjęz cyklu

„PODATKI – FINANSE – PRZEDSIĘBIORSTWO”

Tematem tegorocznej konferencji będzie

„Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym a podatki”

Konferencja odbędzie się w dniu 14 listopada 2017 r.

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

ul. Bogucicka 3 (Budynek A, Aula im. Józefa Lisaka)Czas trwania: 10.00 - 16.00Program Konferencji:

9.30   Rejestracja uczestników

10.00 Uroczyste otwarcie obrad

10.15 Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę licencjacką

i magisterską o tematyce podatkowej

10.45 Sesja I: Promocja zawodu doradcy podatkowego

1. Jak zostać doradcą podatkowym? Zbigniew Maciej Szymik - doradca podatkowy

2. Z prac Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego: Prof. zw. dr hab. Teresa Famulska

11.30    Przerwa kawowa

12.00  Sesja II:

Mariusz Gałuszka „Dochody osiągane za granicą a obowiązek rozliczenia podatku dochodowego w Polsce”

Dr Mariusz Cieśla „Współpraca z zagranicznym przedsiębiorcą a tzw. podatek u źródła”

Dr Irena Sobieska „Usługi związane z nieruchomością a państwo rozliczenia podatku VAT”

13.30 Lunch

14.00 Sesja III:

Bartosz Kubista– „Podejmowanie działalności przez polskiego przedsiębiorcę w Czechach w oparciu o korzystniejsze warunki podatkowe i ZUS” – szanse i zagrożenia rozumiane przez polskiego doradcę podatkowego - 20 min.

 

 Ales Ptacek – „Podejmowanie działalności przez polskiego przedsiębiorcę w Czechach w oparciu o korzystniejsze warunki podatkowe i ZUS” – szanse i zagrożenia rozumiane przez czeskiego doradcę podatkowego – 20 min.

 

Panel dyskusyjny -  Bartosz Kubista i Ales Ptacek „Podejmowanie działalności przez polskiego przedsiębiorcę w Czechach w oparciu o korzystniejsze warunki podatkowe i ZUS” – szanse i zagrożenia rozumiane przez polskiego i czeskiego doradcę podatkowego” – 20 min.

 

15.00 - 16.00 Zakończenie i podsumowanie konferencji.Koszt uczestnictwa:

86,10 PLN brutto
 dla doradcy podatkowego nie zalegającego z opłacaniem składek członkowskich powyżej 3 m –cy czynnego i w okresie zawieszenia;

258,30 PLN brutto - dla doradcy podatkowego zalegającego z opłacaniem składek członkowskich powyżej 3 m – cy czynnego i w okresie zawieszenia.Zapisy oraz płatność do dnia 10 listopada 2017 r., który jest równocześnie terminem możliwości rezygnacji z udziału w konferencji. W przypadku nie zachowania powyższego terminu osoby zapisane, które nie będą uczestniczyły w konferencji a nie złożyły rezygnacji w/w terminie będą obciążone kosztami w wysokości 86,10 PLN brutto.Płatne przelewem na konto
mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022


W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego, nr wpisu, datę konferencji.Zapisy na stronie internetowej:


http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=2786Udział w konferencji – 5 pkt. (zgodnie z uchwałą 32/2014 KRDP z dn. 11 lutego 2014 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.)
Uwaga:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronę http://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45
fax. (32) 258 06 99

x
x