x

Szczegóły szkolenia / imprezy

Koszty w podatkach dochodowych w 2017 r. - wybrane zagadnienia. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. PUNKTY.
Kategoria: Podatek dochodowy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 120 / 120
Koszty:  148.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
148.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
148.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2017-10-09
Data zakończenia: 2017-10-09
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Program:

I. Koszty podatkowe – moment potrącenia i zasady korekty kosztów

1) Koszty pośrednie – dzień poniesienia i moment potrącenia kosztu podatkowego,

2) Koszty bezpośrednie po zakończeniu roku, dostawy niefakturowane, koszty „opóźnione”

3) Problematyka ujęcia faktur korygujących i innych zdarzeń powodujących korektę

4) Koszty płacone gotówką a koszty podatkowe

5) Koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych

6) Szczególne zasady ujmowania kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

II. Amortyzacja podatkowa – zagadnienia problemowe

1) Inwestycje w obcych środkach trwałych – pojęcie i zasady amortyzacji,

2) Indywidulane stawki amortyzacyjne dla używanych i ulepszonych środków trwałych,

3) Ustalanie wartość początkowej – jakie wydatki zaliczane są do wartości początkowej, w szczególności różnice kursowe i koszty finansowania; wydatki inwestycyjne nie zaliczane do środków trwałych,

4) Jednorazowa amortyzacja – nowe rozwiązania wprowadzone z dniem 12 sierpnia 2017 r. i porównanie dwóch systemów jednorazowej amortyzacji

III. Koszty podatkowe z tytułu reprezentacji, promocji i reklamy – w tym funkcja płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych

1) Integracja pracowników – koszt pracodawców i problematyka przychodu uczestników w szczególności pracowników (skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego)

2) Kongresy, szkolenia i konferencje – przychody uczestników

3) Koszty reprezentacji, a promocja i reklama,

4) Organizacja konkursów i sprzedaży premiowej (programy lojalnościowe) – koszty organizatora, opodatkowanie nagród, obowiązki płatnika,

IV. Koszty uzyskania przychodów – zagadnienia problemowe na gruncie interpretacji i orzecznictwa;

1) Samochody osobowe w spółkach oraz w indywidulanej działalności gospodarczej – najem długoterminowy a leasing, ewidencja przebiegu pojazdu, wycofanie samochodu z działalności gospodarczej, sprzedaż samochodu itp.

2) Straty z tytułu kradzieży i oszustw,

3) Kary umowne i odszkodowania,

4) Podatek u źródła jako koszt podatkowy,

V. Dyskusja i pytania uczestników.*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą 32/2014 KRDP z dn. 11 lutego 2014 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.Trener: Katarzyna Tomala

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2003 r. posiada tytułu doradcy podatkowego (nr wpisu 09887). W latach 2001– 2007 pracownik i wykładowca Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy - Audyt Sp. z o.o. Obecnie członek zarządu w spółce doradztwa podatkowego Meritum Doradcy Podatkowi Sp. z o.o. Specjalizacja: podatki dochodowe w szczególności w działalności gospodarczej, audyty podatkowe, związek rachunkowości i prawa podatkowego, postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych oraz księgowych; autorka publikacji z dziedziny prawa podatkowego. Członek i wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.Termin i miejsce:

09.10.2017 r. godz. 10.00 – 15.45

 WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY(w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe:

2. catering

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=2844


do dnia 5 października 2017 r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.
Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO (o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

123,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył kompletny i opłacony wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego

148,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

123,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

148,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego i nie zawiesił wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:


Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJA: Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45
fax. (32) 258 06 99

x
x