Szczegóły szkolenia / imprezy

Zmiany w podatku dochodowym (CIT, PIT, ryczałt)(Bielsko-Biała). Szkolenie dla doradców i pracowników. PUNKTY.
Kategoria: Zmiany w podatkach dochodowych
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 108 / 150
Koszty:  148.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
148.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
444.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-01-23
Data zakończenia: 2018-01-23
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Program:  

1) Zmiany w kosztach podatkowych

usługi niematerialne od podmiotów powiązanych, koszty na zbyciu wierzytelności; amortyzacja darowanych (odziedziczonych) składników majątku; koszty autorskie w 2018 r,

2) Zmiany w zakresie amortyzacji

amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych; podniesienie limitu do amortyzacji

3)Zmiany w zwolnieniach podatkowych

    nowe limity dla niektórych zwolnień podatkowych

4) Zmiany w uldze rehabilitactyjnej

5) Kwota wolna od podatku w PIT w 2018 r.

6) Koszty finansowania dłużnego (dawna cienka kapitalizacja)

7) Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjowanych

8) Minimalny podatek dochodowy (od nieruchomości komercyjnych)

9) Odpowiedzi na pytania uczestników

 *) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą 32/2014 KRDP z dn. 11 lutego 2014 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.Trener:  dr Adam Bartosiewicz

Doktor nauk prawnych, specjalizujący w prawie podatkowym - polskim i wspólnotowym.

Stale współpracuje z Rzeczpospolitą i jej dodatkiem Dobra Firma, od kilku lat udziela odpowiedzi na pytania klientów Vademecum Doradcy Podatkowego.

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego. Jest autorem, bądź współautorem znanych i cenionych pozycji, takich m.in. jak:

„Komentarz PDOF” (wyd. Difin);

„Komentarz VAT” (wyd. Wolters Kluwer);

„Komentarz KKS” (wyd. Beck);

„Komentarza do ustawy o zwrocie VAT w budownictwie mieszkaniowym” (wyd. WoltersKluwer);

„Leksykonu ryczałtu” (wyd. Unimex);

„Leksykonu Ordynacji podatkowej” (wyd. Unimex);

„Komentarza do ustawy abolicyjnej” (wyd. Wolters Kluwer);

„VAT. 1334 interpretacji i wyjaśnień”. (wyd. Wolter Kluwer).

 

Jego publikacje powoływane są w uzasadnieniach orzeczeń sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego.

Jest autorem opinii prawnych sporządzanych na potrzeby Parlamentu Europejskiego.

Pracuje także jako nauczyciel akademicki. 

Termin i miejsce:

23.01.2018 r. godz. 10.00 – 15.45

Aula Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

A.   Frycza Modrzewskiego 12
43-300 Bielsko-Biała

(w budynku gdzie mieści się sala wykładowa widnieje duży napis 
Wyższa Szkoła Administracji)


 

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY (w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe:

2. catering

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

 

 http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=2993

 

do dnia 18 stycznia 2018 r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.


 

Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.


 

 

KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO (o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

123,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył kompletny i opłacony wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego

148,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

123,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

148,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego i nie zawiesił wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.htmlPozostałe uwagi:

REZYGNACJADoradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


 

Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronę http://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php

 

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45
fax. (32) 258 06 99

x
x