Szczegóły szkolenia / imprezy

Zmiany w podatkach dochodowych w 2018 roku. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz pracowników doradców podatkowych. Punkty
Kategoria: Podatek dochodowy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 97 / 100
Koszty:  148.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
148.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
444.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-02-12
Data zakończenia: 2018-02-12
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Program: 

I. Przepisy uszczelniające system podatkowy w tym implementacja Dyrektywy Rady (UE)2016/1164

1) Zmiany dotyczące podatkowych grup kapitałowych,

2) Zmiany dotyczące kontrolowanej spółki zagranicznej (CFC),

3) Rozszerzenie zakresu tzw. klauzuli nieruchomościowej,

4) Wyodrębnienie w podatku CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych i ustalenie zasad ustalania dochodu podatkowego z uwzględnieniem zasady rozdziału źródeł,

5) Nowy limit ograniczający koszty podatkowe z tytułu odsetek,

6) Limity zaliczenia do kosztów podatkowych kosztów usług niematerialnych oraz kosztów korzystania z wartości niematerialnych i prawnych,

7) Doprecyzowanie pojęcia wartości niematerialnych i prawnych,

8) Szczególne rozwiązanie dotyczące opodatkowania nieruchomości komercyjnych o znacznej wartości,

9) Podatek dochodowy od osób fizycznych – amortyzacja majątku trwałego otrzymanego tytułem darmym

10) Koszty finansowane z wyniku finansowego podatnika,

11) Przeciwdziałanie nieodpłatnym transferom aktywów do podmiotów powiązanych,

12) Przychody z nieodpłatnego zbycia rzeczy i praw na rzecz podmiotów powiązanych,

13) Ograniczenie korzyści podatkowych z pracowniczych programów motywacyjnych opartych na papierach wartościowych i instrumentach finansowych – zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

II. Przepisy upraszczające i doprecyzowującego – regulacje dotyczące głównie małych i średnich przedsiębiorców.

1) Nowa wartość niskocennych środków trwałych,

2) Zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczek na podatek dochodowy (granica 1000 zł),

3) Ograniczenie stosowania przepisów o cenach  transferowych i dokumentacjach podatkowych dla wybranych podatników,

4) Doprecyzowanie zasad określania dochodów z programów motywacyjnych.

5) Ustalenie straty ze zbycia wierzytelności własnych, spisanie i umorzenie wierzytelności


 III. Podatek dochodowy od osób fizycznych – nowa kwota wolna od podatku, wyższy limit kosztów  autorskich i inne

1) Nowa kwota wolna od podatku i nowe kwoty zmniejszające podatek,

2) Podwyższenie limitu kosztów autorskich i ograniczenie podmiotowe kosztów autorskich,

3) Podwyższenie kwot zwolnień podatkowych dla świadczeń o charakterze socjalnym,

4) Rozszerzenie innych zwolnień przedmiotowych,

5) Limity przychodów w zakresie opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów z prywatnego najmu.

  IV. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej – zmiany w zakresie ulgi na prace badawczo - rozwojowe

 V. Ogólna prezentacja projektu  zmian wynikających z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym – zmiany prawdopodobne na 2019 r.


*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą 32/2014 KRDP z dn. 11 lutego 2014 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.Trener: Katarzyna Tomala

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2003 r. posiada tytułu doradcy podatkowego (nr wpisu 09887). W latach 2001– 2007 pracownik i wykładowca Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy - Audyt Sp. z o.o. Obecnie członek zarządu w spółce doradztwa podatkowego Meritum Doradcy Podatkowi Sp. z o.o. Specjalizacja: podatki dochodowe w szczególności w działalności gospodarczej, audyty podatkowe, związek rachunkowości i prawa podatkowego, postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych oraz księgowych; autorka publikacji z dziedziny prawa podatkowego. Członek i wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.Termin i miejsce:

12.02.2018 r. godz. 10.00 – 15.45

Sala konferencyjna (wysoki parter)

Biuro Centrum Katowice

ul. Mickiewicza 29, KatowiceWSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY(w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe:

2. catering


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3012  


do dnia 7 lutego 2018 r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO(o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

123,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył kompletny i opłacony wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego

148,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

123,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

148,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego i nie zawiesił wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stroniehttp://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.htmlPozostałe uwagi:

REZYGNACJA:Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniuna trzy dni robocze przed planowanym szkoleniemtylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45
fax. (32) 258 06 99

x
x