Szczegóły szkolenia / imprezy

Zmiany dotyczące Doradztw podatkowych w przepisach o ochronie danych osobowych po wejściu w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). CZĘSTOCHOWA. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Punkty. UWAGA - BRAK WOLNYCH MIEJSC!
Kategoria: Ochrona danych osobowych
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 79 / 70
Koszty:  148.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
148.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
444.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-03-26
Data zakończenia: 2018-03-26
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

UWAGA - BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!


Program:

1. Unijne rozporządzenie o ochronie danych – nowe podejście do ochrony danych osobowych

2. Zasady przetwarzania danych osobowych
a. Zmiany w sposobie wyrażenia zgody na przetwarzanie
b. Konieczność wykazania przestrzegania przepisów – nowy obowiązek firm

3. Prawa osób, których dane dotyczą:
a. Kiedy osoby mają prawo do sprzeciwu oraz usunięcia swoich danych,
b. W jaki sposób i o czym należy informować osoby, których dane przetwarza Doradztwo podatkowe
c. Realizacja nowego prawa do przenoszenia danych oraz otrzymania kopii danych – kogo dotyczy oraz jak może być realizowana

4. Doradztwo podatkowe jako podmiot przetwarzający:
a. Jakie nowe obowiązki wobec klientów będzie musiało wypełnić doradztwo podatkowe
b. Poprawne klauzule umowne z uwzględnieniem nowych przepisów RODO

5. Analiza ryzyka i ocena skutków przetwarzania – nowy obowiązek w RODO
a. Kiedy Doradztwo podatkowe musi ją przeprowadzić i dla jakich danych
b. Co powinno się znaleźć w ocenie skutków

6. Inspektor Ochrony Danych
a. Czy doradztwa podatkowe są zobowiązane do powołania IOD?
b. Czym różni się Inspektor Ochrony Danych od Administratora Bezpieczeństwa Informacji
c. Obowiązki i uprawnienia IOD w doradztwie podatkowym

7. Dokumentacja ochrony danych - jakie zmiany należy wprowadzić
a. Zmiany w Polityce bezpieczeństwa i rejestrze zbiorów
b. Zmiany w instrukcji zarządzania systemem informatycznym
c. Nowy rejestr czynności przetwarzania

8. Nowy obowiązek informowania o naruszeniach
a. sposób realizacji w doradztwie podatkowym
b. współodpowiedzialność za naruszenie razem z Administratorem Danych

9. Sankcje za naruszenia
a. Administracyjne kary pieniężne i ich wysokość
b. Sposób nakładania sankcji
c. Jakie czynniki są brane pod uwagę przy ustalaniu sankcji

10. Przykładowy schemat wdrożenia wymagań RODO*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą 32/2014 KRDP z dn. 11 lutego 2014 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.Trener: Katarzyna Wieczorkiewicz, Tomasz BanasikTermin i miejsce:

26.03.2018 r. godz. 9.00 – 15.45

Sala konferencyjna budynku OHP (obok US),

ul. Tkacka 5a, Częstochowa.WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY (w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe:

2. catering


WARUNKI UCZESTNICTWA:


Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3060


do dnia 22 marca 2018 r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO (o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

123,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył kompletny i opłacony wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego

148,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

123,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

148,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego i nie zawiesił wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stroniehttp://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.htmlPozostałe uwagi:

REZYGNACJA: Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45
fax. (32) 258 06 99

x
x