Szczegóły szkolenia / imprezy

Zagadnienia problemowe związane ze split payment oraz omówienie nowych rozporządzeń dotyczących kas rejestrujących w 2018 r. Szkolenie dla doradców oraz ich pracowników. PUNKTY
Kategoria: Inne
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 63 / 100
Koszty:  148.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
148.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
444.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-04-23
Data zakończenia: 2018-04-23
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           


Program:

1.   Zagadnienia problemowe związane z podzieloną płatnością (split payment) m.in.:

·   przybliżenie funkcjonowania mechanizmu

·   jakie podmioty mogą stosować split payment nawet gdy nie są podatnikami?

·   czy każdy podatnik będzie posiadał rachunek vat?

·    czy możliwe będzie regulowanie płatności do więcej niż jednej faktury? jakie są konsekwencje takiego zachowania?

·    czy można stosować do jednej faktury zapłatę w formie split payment i równocześnie inne formy płatności?

·    czy mechanizm może być stosowany wyłącznie do zapłaty podatku?

·    czy kwotę netto można uregulować na rachunek vat? a jeżeli tak jakie są tego konsekwencje?

·    czy będzie można przekazywać kwotę vat pomiędzy rachunkami vat w różnych bankach?

·    jakie ą konsekwencje dokonania płatności na rzecz podatnika, który nie posiada rachunku vat?

·     czy zapłata w walucie obcej może być zrealizowana w ramach split payment?

·    kiedy nie stosuje się mechanizmu pomimo otrzymania faktury vat?

·    jakie są warunki korzystania z podatkowych preferencji przy stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności?

·    stosowanie mechanizmu a należyta staranność nabywcy,

·    czy organ podatkowy może odmówić wydania zgody na uwolnienie środków?

·    czy można uchronić się przed zastosowaniem mechanizmu?

·    czy mechanizm będzie wyłącznie dotyczył faktur wystawionych od 1 lipca 2018 r.?

 

2.  Kasy rejestrujące:

·   omówienie zwolnień w zakresie kas rejestrujących w nowym rozporządzeniu:

   zwolnienia przedmiotowe,

   zwolnienia podmiotowe,

   zwolnienia przedmiotowo-podmiotowe,

·   ograniczenie zwolnień z obowiązku prowadzenia kas rejestrujących w 2018 r.,

·   kasy fiskalne w jednostkach samorządu terytorialnego,

·   rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych kas rejestrujących,

·   obowiązki związane z nowymi kasami fiskalnymi,

·   terminy wprowadzenia nowych kas fiskalnych,

·   zapowiadane zmiany w zakresie kas rejestrujących:

  zmiany dotyczące zaprzestania używania kasy,

  nowe kwoty odliczeń na kasy rejestrujące,

  warunki otrzymania zwrotu kwoty na zakup kasy fiskalnej.*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą 32/2014 KRDP z dn. 11 lutego 2014 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.
Trener: Wojciech Zajączkowski
Termin i miejsce:

23.04.2018 r. godz. 10.00 – 15.45

Sala konferencyjna (wysoki parter)

Biuro Centrum Katowice

ul. Mickiewicza 29, KatowiceWSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY (w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe:

2. cateringWARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3073

do dnia 18 kwietnia 2018 r.


1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html


Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.
KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO (o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

123,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył kompletny i opłacony wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego

148,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

123,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

148,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego i nie zawiesił wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stroniehttp://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.htmlPozostałe uwagi:

REZYGNACJA: Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45
fax. (32) 258 06 99

x
x