Szczegóły szkolenia / imprezy

BRAK WOLNYCH MIEJSC !!! Wdrożenie RODO w Doradztwie Podatkowym - Warsztaty. Dwudniowe warsztaty dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. PUNKTY.
Kategoria: Ochrona danych osobowych
rodzaj: Warsztaty
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 12.0
Zgłoszenia: 23 / 20
Koszty:  296.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
296.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
888.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-05-07
Data zakończenia: 2018-05-08
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

UWAGA - BRAK WOLNYCH MIEJSC!


Program szkolenia:

Dzień I

1. Wprowadzenie do problematyki RODO

2. Podsumowanie zmian w stosunku do obecnych przepisów w stosunku do doradztw podatkowych

3. Analiza kto jest kim w procesie przetwarzania – ustalenie administratora poszczególnych działań

4. Przykładowy plan wdrożenia

a. Określenie poszczególnych zadań koniecznych do wykonania

b. Przyporządkowanie zadań poszczególnym osobom

c. Sposoby realizacji poszczególnych części planu

5. Inwentaryzacja danych

a. Inwentaryzacja poszczególnych procesów przetwarzania

b. Określenie zakresu i podstawy przetwarzania poszczególnych danych

c. Określenie miejsc i sposobów przetwarzania

6. Prawa osób, których dane przetwarza doradztwo podatkowe

a. określenie których danych w doradztwie mogą dotyczyć nowe prawa

b. Określenie sposobów realizacji nowych praw

7. Klauzule informacyjne / zgód

a. Określenie w jakich sytuacjach klauzule będą wymagane

b. Tworzenie przykładowych klauzul

Dzień II

1. Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych

a. Czym jest analiza ryzyka w jakim celu ją się stosuje

b. Przykładowy sposób analizy ryzyka

c. Przeprowadzenie analizy ryzyka dla zinwentaryzowanych danych

2. Powierzenie danych osobowych

a. Analiza z jakimi podmiotami będzie wymagane podpisanie umowy powierzenie

b. Kim jest doradztwo podatkowe w relacjach z innymi podmiotami – kiedy administratorem a kiedy podmiotem przetwarzającym

c. Tworzenie przykładowych klauzul do umów powierzenia

3. Dokumentacja ochrony danych osobowych

a. W jaki sposób wykorzystać obecną dokumentację

b. Analiza przykładowych dokumentów, dostosowanie do potrzeb konkretnego doradztwa

c. Postępowanie z upoważnieniami i oświadczeniami od pracowników

4. Zgłaszanie naruszeń

a. W jaki sposób rejestrować zgłoszenia

b. Ustalenie procedury zgłaszania naruszeń*) szkolenie punktowane - 12 pkt zgodnie z uchwałą 32/2014 KRDP z dn. 11 lutego 2014 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.Trener: Katarzyna WieczorkiewiczTermin i miejsce:

07-08.05.2018 r. godz. 10.00 – 15.45

Sala szkoleniowa (parter)
Śląski Oddział KIDP
Pl. Grunwaldzki 8-10, KatowiceWSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY(w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe:

2. catering


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:


http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3127


do dnia 1 maja 2018 r.


1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html


Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO (o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

246,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył kompletny i opłacony wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego

296,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

888,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

246,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

296,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego i nie zawiesił wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

888,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stroniehttp://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJA: Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45
fax. (32) 258 06 99

x
x