Szczegóły szkolenia / imprezy

UWAGA BRAK WOLNYCH MIEJSC!!! - TRUDNE SYTUACJE W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM. Dwudniowe warsztaty dla doradców podatkowych. PUNKTY.
Kategoria: Inne
rodzaj: Warsztaty
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 10.0
Zgłoszenia: 11 / 12
Koszty:  296.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
296.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
888.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-09-10
Data zakończenia: 2018-09-11
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

UWAGA BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!Program: 


1. Rodzaje konfliktów występujących w sytuacjach zawodowych.

2. Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych i dobór strategii w zależności od rodzaju konfliktu.

3. Najczęstsze błędy zarządcze prowadzące do trudnych sytuacji.

4. Techniki pokonywania oporu pracowników.

5. Schemat prowadzenia rozmów korektywnych i dyscyplinujacych z pracownikami.

6. Zasady budowania reguł i norm zarządczych minimalizujacych występowanie trudnych sytuacji.

7. Style komunikacji pracowników i stosowane style zarządzania, jako jeden z elementów powodujących trudne sytuacje w zarządzaniu. Wykorzystanie wyżej wymienionych narzędzi w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.

8. Analiza indywidualnych przypadków uczestników zajęć wraz z doborem odpowiednich strategii reagowania.
*) warsztaty punktowane - 10 pkt zgodnie z uchwałą 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.Trener: Paweł Strycharczyk

Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Przedsiębiorczości i Zarządzania Firmą. W praktyce zawodowej zajmował się szeroko rozumianymi szkoleniami z zarządzania (zmianą, projektem, zespołem, czasem, stresem, konfliktem…), praktycznych umiejętności psychologicznych (motywacja, sprzedaż, negocjacje, komunikacja, realizacja celów…) oraz pracą indywidualną opartą o coaching i rozwój umiejętności osobistych. Zdobył doświadczenie w obszarze szkoleń miękkiego HR, organizacji eventów, szerokiego zakresu szkoleń rozwoju osobistego, terapii regresywnych i systemowych. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania, realizacji projektów i wsparcia dla biznesu. Szkolił i szkoli Trenerów m.in. z tematów zwiększania efektywności projektów szkoleniowych i pracy w oparciu o proces grupowy. W swojej pracy łączy praktyczne doświadczenie z umiejętnościami przekazywania wiedzy. Jest współtwórcą nowatorskich szkoleń z zakresu Treningu Regulacji Emocji prowadząc projekt badawczy w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykorzystuje współczesny dorobek teorii systemowych w zakresie ustawień organizacyjnych, jako skutecznego narzędzia diagnozowania i rozwiązywania problemów w firmach i instytucjach. Przygotowanie trenerskie zdobywał uczestnicząc w Szkole Trenerów Biznesu, dwuletnich warsztatach autorskich metod pracy z grupami oraz wielu innych szkoleniach z zakresu doskonalenia umiejętności trenerskich, terapeutycznych, organizacyjnych (ponad 2000 godzin szkoleń doskonalących). Od ponad ośmiu lat aktywnie prowadzi szkolenia, warsztaty i konsultacje. Posiada certyfikat coacha ICF ACC, Prince2 i IPMA D. Prywatnie od lat zajmuje się Jogą, jako skutecznym narzędziem relaksu i rozwoju osobistego. Praktykuje i uczy tej dyscypliny łącząc tę pasję z kolejną, którą są podróże. Od 7 lat regularnie organizuje i prowadzi wyprawy do Indii.Termin i miejsce:

10-11 września 2018 r.

10.00-16.00

Sala szkoleniowa nr 25 (parter)

Pl. Grunwaldzki 8-10, Katowice


WSZYSTKIM UCZESTNIKOM WARSZTATÓW ZAPEWNIAMY (w cenie warsztatów):

1. materiały szkoleniowe:

2. catering


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na warsztaty na stronie internetowej:

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3171


do dnia 4 września 2018 r.

Warsztaty odbędą się pod warunkiem zgłoszenia się 14 uczestników.
W przypadku odwołania warsztatów powiadomimy Państwa drogą mailową.


UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mDoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stroniehttp://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.htmlPłatność na warsztaty w formie przelewu na 3 dni robocze przed warsztatami.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego, nr wpisu doradcy, datę warsztatów.KOSZT WARSZTATÓW DLA DORADCY PODATKOWEGO (o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

246,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył kompletny i opłacony wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego

296,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

888,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJA:Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem/warsztatami tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x