Szczegóły szkolenia / imprezy

Nowy zawód dla doradcy podatkowego. Zarząd sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Seminarium dla doradców podatkowych. Łódź. Punkty
Kategoria: Inne
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 24.0
Zgłoszenia: 18 / 20
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-05-17
Data zakończenia: 2018-05-24
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

"Nowy Zawód dla doradcy podatkowego."


Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP włączył się w organizację seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”


Seminarium będzie organizowane w dniach: 

17 maja (czwartek), 18 maja (piątek), 23 maja (środa), 24 maja (czwartek) 

w godzinach: 10.00-17.30 (Piątek 9.00-16.30).


Miejsce: 

Sala Rady Wydziału, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź.


Koszty: 

861,00 złotych brutto
(udział w czterodniowym wydarzeniu).

W seminarium mogą wziąć udział tylko doradcy podatkowi, którzy nie zalegają z opłacaniem składek.

Kwota obejmuje catering (lunch każdego dnia oraz całodzienny serwis kawowy), materiały promocyjne, materiały seminaryjne (wydrukowana ustawa o zarządzie sukcesyjnym, wydrukowane prezentacje multimedialne). Kwota nie obejmuje kosztów ewentualnego noclegu.


Osoby zainteresowane prosimy o zapisywanie się przez panel mDoradca oraz dokonywanie wpłat na konto:

mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

do dnia 11 maja 2018 r.

Ilość miejsc ograniczona (max 20 osób).

Decyduje kolejność zgłoszeń.


W zakładce „pliki” został zamieszczony szczegółowy program seminarium.


Poniżej podajemy szczegóły dotyczące seminarium.

Szczegóły dotyczące seminarium:

Seminarium dedykowane jest wyłącznie Krajowej Izbie Doradców Podatkowych oraz będzie prowadzone przez praktyków, posiadających doświadczenie akademickie (doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka)), jak również przez specjalistów z zakresu zarządzania firmami rodzinnymi (część warsztatowa).

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej stanowi instytucję, mającą przeciwdziałać negatywnym skutkom śmierci przedsiębiorcy jednoosobowego oraz zapewnić ciągłość działania prowadzonego przedsiębiorstwa. Do zadań zarządcy sukcesyjnego będzie należało przejęcie, zabezpieczenie i dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa w imieniu własnym, lecz na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa w spadku. Wykonywanie czynności zarządcy sukcesyjnego pozostanie wolne dla przedstawicieli wszystkich zawodów, podlegając jednak ograniczeniu poprzez posiadane kompetencje oraz zaufanie ze strony Klienta. Wprowadzona zmiana przyznaje doradcom podatkowym możliwość rozszerzenia katalogu świadczonych usług oraz bardziej kompleksową obsługę przedsiębiorców, działających w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej zostanie wprowadzony do polskiego porządku prawnego już z dniem 1 czerwca 2018 roku (wersja projektu ustawy po pierwszym czytaniu w Sejmie).

W trakcie Seminarium zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia:

- jakie są reguły ponoszenia odpowiedzialności przez zarządcę sukcesyjnego za szkody wyrządzone przy pełnieniu obowiązków?

- jakie są reguły ustanawiania, funkcjonowania, ustalania wynagrodzenia i odwoływania zarządcy sukcesyjnego? Jakich czynności z zakresu zarządu może dokonywać zarządca sukcesyjny samodzielnie, a na które potrzebuje zgody i przez kogo może być ona udzielona? Czy pozycja zarządcy sukcesyjnego jest analogiczna do pozycji zarządcy na gruncie prawa restrukturyzacyjnego?

- jakie zmiany wprowadza ustawa o zarządzie sukcesyjnym w zakresie prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych?

- jak kształtuje się odpowiedzialność związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa? Czym jest firma przedsiębiorstwa? Jakim regułom podlega dziedziczenie przedsiębiorstw?

- jakie są skutki określonych modeli sukcesji na gruncie prawa podatkowego?

- jaka jest specyfika funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnym (forma warsztatowa)?

- jak zaplanować scenariusz sukcesyjny? Jakie czynniki wpływają na sukces zmiany pokoleniowej w przedsiębiorstwie rodzinnym (forma warsztatowa)?

- jak przeprowadzić audyt gotowości przedsiębiorstwa do procesu sukcesji (forma warsztatowa)?

Udział w seminarium umożliwi nabycie kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej, tuż przed planowanym wejściem w życie nowej regulacji. Organizatorem Seminarium jest Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego.


Z poważaniem

Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45
fax. (32) 258 06 99

x
x