Szczegóły szkolenia / imprezy

PIERWSZY ŚLĄSKI RAJD DORADCÓW PODATKOWYCH
Kategoria: Wydarzenie sportowo-integracyjne
rodzaj: Impreza
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 0.0
Zgłoszenia: 32 / 55
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-07-21
Data zakończenia: 2018-07-21
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowni Państwo

Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP zaprasza na kolejne spotkanie integracyjne dla Doradców Podatkowych w ramach cyklu „AKCJA-INTEGRACJA”. Przed nami kolejne wydarzenie, które jest odpowiedzią na Państwa sugestie i życzenia przekazane nam w ankiecie na temat spotkań integracyjnych.


Druga odsłona: DORADCA PODATKOWY - TURYSTYCZNIE: zapraszamy wszystkich miłośników turystyki pieszej na „PIERWSZY ŚLĄSKI RAJD DORADCÓW PODATKOWYCH”


Przewidujemy możliwość uczestnictwa osób towarzyszących.

Termin: 21.07.2018 (SOBOTA)

Miejsce: Bielsko – Biała oraz Beskid Śląski – pasmo Szyndzielni i Klimczoka

Planowana ilość osób: 55 (decyduje kolejność zgłoszeń)

Dojazd: autokarem


Koszty związane z udziałem w Rajdzie: udział Doradcy Podatkowego – BEZPŁATNY; udział osoby towarzyszącej: 45,00 zł brutto


Śląski Oddział KIDP zapewnia Doradcom Podatkowym oraz osobom towarzyszącym przejazd autokarem/busem w obie strony oraz usługę przewodnika beskidzkiego. Pozostałe koszty (np. wyżywienie, przejazd Koleją Liniową Szyndzielnia, wejście na wieżę widokową na Szyndzielni) są pokrywane samodzielnie przez uczestników Rajdu.


PLAN „PIERWSZEGO GÓRSKIEGO RAJDU DORADCÓW PODATKOWYCH”:


07:00 – 08:30 – przejazd grupy busem (do 20 osób) z Częstochowy do Katowic na Plac Grunwaldzki 8-10 w Katowicach (pod siedzibę Śląskiego Oddziału KIDP)

08:30 – odjazd wszystkich uczestników autokarem z Placu Grunwaldzkiego 8-10 w Katowicach (spod siedziby Śląskiego Oddziału KIDP)

10:00 - przyjazd do centrum Bielska – Białej

10:00 – 12:00 – „Spacer z przewodnikiem beskidzkim” – zwiedzamy i słuchamy opowieści przewodnika na temat najpiękniejszych miejsc Bielska – Białej: m.in. Bielski Rynek, Katedra Św. Mikołaja, „Bielski Syjon” wraz z jedynym w Polsce pomnikiem Marcina Lutra, Plac Chrobrego (Zamek Sułkowskich, zabytkowe kamienice barokowe, neostylowe i modernistyczne, witraż z panoramą XIX-sto wiecznego Bielska), neorenesansowy Ratusz, kamienica „Pod Żabami”, pomnik Bolka i Lolka, pomnik Reksia.

Po „spacerze” chwila wolnego czasu na kawę, lody lub „odwiedziny” w lokalnym browarze na Starówce J

12:00 – 12:30 – przejazd na parking Kolei Linowej Szyndzielnia


DO WYBORU 2 MOŻLIWOŚCI:

Pierwsza opcja (dla „bardziej wytrwałych” turystów):

12:30 – 14:15 - wejście wraz z przewodnikiem na Szyndzielnię i przejście do najstarszego schroniska PTTK w Beskidach (trasa około 1,5 do 2 godzin)

14:15 - 15:00 – czas na odpoczynek, posiłek lub relaks na dużym, słonecznym tarasie przy schronisku

15:00 – 16:30 – dla chętnych dalsza wędrówka na szczyt Klimczoka, chwila na widoki, fotki, odpoczynek i powrót do schroniska na Szyndzielni (trasa w jedną stronę około 30 minut)

16:30 – 17:30 – zejście do stacji górnej Kolei Linowej Szyndzielnia, zjazd kolejką i podziwianie panoramy Bielska - Białej (około 10 minut), dojście do autokaru

17:30 – 19:00 – powrót do Katowic na Plac Grunwaldzki

19:00 – 20:30 – powrót busem grupy do Częstochowy


Druga opcja (dla „mniej wytrwałych” turystów):

12:30 – 12:50 – przejście z parkingu Kolei Linowej Szyndzielnia pod stację dolną Kolei

12:50 – 13:00 - wjazd Koleją Linową Szyndzielnia na stację górną

13:00 – 13:10 – przejście pod schronisko na Szyndzielni

13:10 – 15:00 – czas wolny na odpoczynek, posiłek, relaks na dużym, słonecznym tarasie przy schronisku, korzystanie z atrakcji Szyndzielni (wieża widokowa) – w oczekiwaniu na przybycie „grupy bardziej wytrwałych” turystów 

15:00 – 16:30 - dla chętnych dalsza wędrówka na szczyt Klimczoka, chwila na widoki, fotki, odpoczynek i powrót do schroniska na Szyndzielni (trasa w jedną stronę około 30 minut)

16:30 – 17:30 – zejście do stacji górnej Kolei Linowej Szyndzielnia, zjazd kolejką i podziwianie panoramy Bielska - Białej (około 10 minut ), dojście do autokaru

17:30 – 19:00 – powrót do Katowic na Plac Grunwaldzki

19:00 – 20:30 – powrót busem grupy do Częstochowy

Powyższy plan jest podany orientacyjnie i może ulec zmianie np. ze względu na warunki pogodowe.


Praktyczne informacje:

K o l e j L i n o w a S z y n d z i e l n i a

Przejazd dwukierunkowy
(w górę i w dół)

Przejazd jednokierunkowy
(w górę lub w dół)

Bilet normalny

25 zł

18 zł

Bilet ulgowy

Przysługuje dzieciom powyżej 4 lat, młodzieży szkolnej, studentom (do 26 lat), opiekunom grup szkolnych, inwalidom I grupy i ich opiekunom, seniorom (powyżej 65 lat)

18 zł

14 zł

Grupa +20
Grupy zorganizowane powyżej 20 osób

10% zniżki

10% zniżki

Normalny Rodzina plus
Posiadacze kart Rodzina plus

18 zł

14 zł

Ulgowy Rodzina plus
Posiadacze kart Rodzina plus

13 zł

9 zł

Wieża widokowa
Wstęp na wieżę widokową przy górnej stacji kolei

4 zł


http://ziad.bielsko.pl/kolej-szyndzielnia/index.php

Przejście z parkingu Kolei Linowej Szyndzielnia pod stację dolną kolei to około 1,5 km (około 20 minut).


Warunki udziału w Pierwszym Śląskim Rajdzie Doradców Podatkowych:

1. Udział w Rajdzie mają możliwość Doradcy Podatkowi nie zalegający z opłacaniem składek członkowskich powyżej 3 m-cy

2. Termin zapisów oraz wpłat za osoby towarzyszące mija 05 lipca 2018 r.

3. Odpłatność za osobę towarzyszącą wynosi 45,00 zł bez względu na to, czy jest to osoba dorosła, czy też dziecko

4. Prosimy o dokonywanie zapisów przez panel mdoradca

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3230


oraz o wpłatę kwoty za osobę towarzyszącą na konto:

32 1140 1124 0000 4004 3000 1022 również do dnia 05 lipca 2018 r.


W przypadku zgłoszenia do dnia 05 lipca 2018 r. mniej niż 25 osób – Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP zastrzega sobie możliwość odwołania Rajdu.


UWAGA (rezygnacja):

Rezygnacji zgłoszenia można dokonać do dnia 05 lipca 2018 r. drogą e-mailową na adres: slaski@kidp.pl

Informujemy, iż osoby zapisane (Doradcy Podatkowi oraz osoby towarzyszące), które zrezygnują i nie zgłoszą rezygnacji w w/w terminie zostaną obciążone kosztami uczestnictwa w wysokości 45 zł.SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Z poważaniem

Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x