Szczegóły szkolenia / imprezy

Obowiązki doradców podatkowych oraz ich klientów w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (....). Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. PUNKTY
Kategoria: Pranie pieniędzy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 167 / 180
Koszty:  148.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
148.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
444.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-09-12
Data zakończenia: 2018-09-12
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

UWAGA - Zmiana miejsca szkolenia 

szkolenie odbędzie się w auli nr 6
Wydział Prawa i Administracji UŚ w Katowicach, ul. Bankowa 11bProgram:

1. Zmieniony katalog instytucji obowiązanych w tym rozszerzenie o obrót gotówkowy przedsiębiorców zarówno przy kosztach i przychodzie od 10 000 euro wzwyż

2. Nowe definicje w katalogu (np. transakcja okazjonalna, waluta wirtualna)

3. Nowa obowiązkowa procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń w praktyce kancelarii (sygnalista)

4. Nowa obowiązkowa procedura zarządzania ryzykiem przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego

5. Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego i innych nowych podmiotów (np. osoba upoważniona)

6. Weryfikacja tożsamości a RODO

7. Gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF w tym o przyjętej wpłacie lub wypłacie środków pieniężnych powyżej 15000 Euro

8. Transakcja podejrzana teraz tylko gdy przestępstwo z art.art.299 lub 165a kk

9. Wyłączenia dla doradców podatkowych

10. Dokumentacja w kancelarii

11. Nacisk na czynności przed podpisaniem umowy

12. Szkolenia, kontrola i kary

13. Rekapitulacja tematu w tym przypomnienie istoty prania pieniędzy w kontekście

nieujawnionych źródeł przychodu

14. Praktyczne przykłady

15. Dyskusja i odpowiedzi na pytania zgłaszane zarówno z sali jak i wcześniej drogą

elektroniczną*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.Trener: Tomasz Gzela

Szkolenie poprowadzi Tomasz Gzela praktyk w omawianych dziedzinach zarówno w ramach obowiązków jednostek współpracujących (administracji) jak i doradca i konsultant dla sfery prywatnej przy wdrażaniu procedur i postępowaniach kontrolnych, autor procedur i publikacji w omawianym zakresie, wykładowca z bardzo dobrymi opiniami.Termin i miejsce:

12.09.2018 r. godz. 10.00 – 15.45

aula nr 6
Wydział Prawa i Administracji UŚ w Katowicach
ul. Bankowa 11bWSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY(w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe:

2. catering

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3247

do dnia 6 września 2018 r.


1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO( o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

123,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył kompletny i opłacony wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego

148,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

123,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

148,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego i nie zawiesił wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stroniehttp://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.htmlPozostałe uwagi:

REZYGNACJA:Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45
fax. (32) 258 06 99

x
x