Szczegóły szkolenia / imprezy

Uwaga - Brak wolnych miejsc! Podatek dochodowy. Szkolenie dla doradców podatkowych i ich pracowników. PUNKTY
Kategoria: Podatek dochodowy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 173 / 140
Koszty:  148.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
148.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
444.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-10-16
Data zakończenia: 2018-10-16
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

UWAGA - Brak wolnych miejsc!


Pogram:

I. Podatek dochodowy od osób prawnych

1.      Wyodrębnienie źródeł przychodów: kwalifikacja przychodów do właściwego źródła, zasady alokacji kosztów do źródła przychodów, ustalenie wyniku podatkowego w źródle i przedmiotu opodatkowania CIT, rozliczenie straty podatkowej, nowy formularz zeznania rocznego,

2.      Ograniczenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu kosztów finansowania dłużnego w CIT – art. 15c i art. 15ca,

3.      Limit kosztów w CIT w zakresie niektórych wydatków ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych – art. 15e,

4.      Ograniczenie kosztów podatkowych związanych z wybranymi aktywami podatnika.

 

II. Podatek dochodowy od osób fizycznych

1.      Amortyzacja majątku trwałego otrzymanego tytułem darmym – ograniczenie kosztów podatkowych,

2.      Potrącanie kosztów autorskich – wykonanie funkcji płatnika,

3.      Ograniczenie kosztów podatkowych związanych z wybranymi aktywami podatnika.

4.      Opodatkowanie przychodów z działalności nierejestrowej.

III. Jednorazowa amortyzacja – podsumowanie zmian z 2017 r. i 2018 r.

 

IV. Podatek od przychodów z tytułu nieruchomości o znacznej wartości

1.      Zasady opodatkowania obowiązujące w 2018 r.

2.      Zmiana przepisów na 2019 r., możliwość i warunki zwrotu podatku

V. Zmiany przepisów na 2019 r. – ogólna prezentacja według stanu prac legislacyjnych na dzień szkolenia.*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą 3237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.Trener: Katarzyna Tomala

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2003 r. posiada tytułu doradcy podatkowego (nr wpisu 09887). W latach 2001– 2007 pracownik i wykładowca Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy - Audyt Sp. z o.o. Obecnie członek zarządu w spółce doradztwa podatkowego Meritum Doradcy Podatkowi Sp. z o.o. Specjalizacja: podatki dochodowe w szczególności w działalności gospodarczej, audyty podatkowe, związek rachunkowości i prawa podatkowego, postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych oraz księgowych; autorka publikacji z dziedziny prawa podatkowego. Członek i wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.Termin i miejsce:


16.10.2018 r. godz. 10.00 – 15.45

Sala konferencyjna (wysoki parter)

Biuro Centrum Katowice
ul. Mickiewicza 29 Katowice


WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY(w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe:

2. catering


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3267

do dnia 10 października 2018 r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO(o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

123,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył kompletny i opłacony wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego

148,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

123,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

148,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego i nie zawiesił wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stroniehttp://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJA:Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x