x

Szczegóły szkolenia / imprezy

XVI Ogólnopolska Konferencja Podatkowa 19.11.2018 r.
Kategoria: Podatki
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 7 / 200
Koszty:  184.50zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
184.50zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
553.50zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-11-19
Data zakończenia: 2018-11-19
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż wydarzeniem bieżącego roku w Śląskim Oddziale KIDP jest organizacja XVI już Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika". Tegoroczna konferencja odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach przy ul. Sokolskiej 2.

 

Harmonogram Konferencji w opracowaniu:

 

Temat przewodni: „Uszczelnianie systemu podatkowego – sukces czy porażka?”

 

 

 

*Udział w konferencji – 5 pkt. (zgodnie z Art.11d rozdz. VIa Zasad etyki doradców podatkowych na podstawie Uchwały KRDP nr 32/2014 z 11 lutego 2014 r.)Ceny za uczestnictwo w Konferencji kształtują się następująco:

 

184,50 PLN   brutto dla doradcy podatkowego płacącego składki czynnego i w okresie

zawieszenia (dla doradcy, który nie zalega z opłacaniem składek powyżej 3 miesięcy);

 

320,00 PLN brutto dla osoby towarzyszącej doradcy podatkowemu, który nie zalega z opłacaniem składek powyżej 3 miesięcy.

 

553,50 PLN brutto dla doradcy podatkowego oraz osoby towarzyszącej doradcy podatkowego, w przypadku kiedy doradca podatkowy zalega z opłacaniem składek członkowskich powyżej 3 miesięcy.

 

Płatność za udział w konferencji tylko i wyłącznie w formie przelewu na nr konta:

 

mBank: 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

 

 

Zasady rezygnacji z udziału z konferencji:

 

Zapisy oraz płatność do dnia 12 listopada 2018 r. który jest równocześnie terminem, do którego doradcy mają możliwość złożenia rezygnacji z udziału w Konferencji.

Rezygnacji można dokonać tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca.

W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator Konferencji obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za Konferencję, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w Konferencji na podstawie którego Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.

 

 

Do zapisów zapraszamy na naszą stronę internetową: 

 http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3276

 

 

 

 

 

Z poważaniem

 

Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45
fax. (32) 258 06 99

x
x