Szczegóły szkolenia / imprezy

Ordynacja podatkowa - wybrane problemy, perspektywa zmian. Szkolenie dla doradców Podatkowych oraz ich pracowników. PUNKTY
Kategoria: Ordynacja podatkowa
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 112 / 140
Koszty:  148.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
148.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
443.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-11-14
Data zakończenia: 2018-11-14
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           


Program:   

  1. Dynamika zmian w ordynacji podatkowej na przestrzeni lat (czym determinowane są zmiany) – uwagi wprowadzające.

1.1.            Nowelizacje ordynacji podatkowej - do reformy KAS.

1.2.        Reforma KAS a przepisy o.p. (+ poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców).

1.3.        Dalsze nowelizacje O.P. - po reformie KAS oraz kolejne projekty pośrednio dotykające o.p.

1.4.        Zmiany w zakresie kontroli zw. z prawem przedsiębiorców – czy rzeczywista rewolucja w zakresie kontroli?

1.5.        Projekt nowej ordynacji podatkowej – syntetyczne uwagi, wskazanie wybranych propozycji.

1.6.        Rzecznik Praw Podatnika

 

  1. Wybrane problemy w stosowaniu przepisów o.p. w toku kontroli celno – skarbowej.

2.1.       Analiza ryzyka a rzeczywiste wykorzystywanie kontroli celno-skarbowych,

2.2.       Żądanie dokumentów za inne okresy rozliczeniowe nie objęte upoważnieniem do kontroli,

2.3.       Prawo do korekty deklaracji zarówno tuż po wszczęciu kontroli celno-skarbowej jak i po jej zakończeniu

2.4.       Zakres kontroli przy korekcie a ponowna kontrola

2.5.       Wynik kontroli a uprawnienia kontrolowanego.

2.6.       Tryb postępowania organu gdy po zakończeniu kontroli podatnik składa ponowną korektę deklaracji

2.7.       Skuteczność pełnomocnictwa złożonego w trakcie kontroli podatkowej lub celno-skarbowej w toku postępowania podatkowego

2.8.       Brak dewolutywności przy decyzjach NUCS.

 

  1. Nowe instytucje w o.p. w związku z uszczelnianiem system podatkowego

3.1.       System teleinformatyczny STIR jako nowe narzędzie dla administracji do typowania podmiotów Zakres podmiotowy i przedmiotowy nowych regulacji, wskaźniki ryzyka – sposób ustalania i wykorzystywania danych, Instrumenty przysługujące organom. Blokada rachunku bankowego

3.2.       Obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych

3.3.       Zmiany w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

 

4.    Wybrane problemy  ze stosowaniem przepisów o.p. na gruncie dotychczasowej praktyki:

4.1.       Przedawnienie zobowiązań podatkowych w uchwałach NSA

4.2.       Stosowanie przepisów o dowodach

4.3 Odpowiedzialność członków zarządu
*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r.W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.Trener: Prof. UŁ dr hab. Dariusz Strzelec

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Prawa Podatkowego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Ceniony doradca podatkowy, adwokat specjalizujący się w prawie podatkowym; członek Komisji Kodyfikacyjnej do spraw ogólnego prawa podatkowego, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce (IFA); członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego V kadencji; współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. Autor oraz współautor ponad 200 publikacji z dziedziny prawa podatkowego, w tym monografii poświęconych naruszeniom przepisów postępowania przez organy podatkowe oraz opodatkowaniu dochodów nieujawnionych oraz świadczeniom na rzecz pracowników. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego kierowanych do osób prowadzących działalność gospodarczą, doradców podatkowych, dyrektorów finansowych oraz grup kapitałowych, jak również organizowanych szkoleń dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych.Termin i miejsce:


14.11.2018 r. godz. 10.00 – 15.45

Sala konferencyjna (wysoki parter)
Biuro Centrum Katowice
ul. Mickiewicza 29, KatowiceWSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY (w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe:

2. catering


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3354


do dnia 9 listopada 2018 r.


1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO (o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

123,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył kompletny i opłacony wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego

148,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

443,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

123,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

148,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego i nie zawiesił wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

443,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stroniehttp://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJADoradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x