Szczegóły szkolenia / imprezy

Gospodarka odpadami w firmach - wymagania prawne, najnowsze zmiany, BDO. Szkolenie dla doradców podatkowych i ich pracowników. Punkty.
Kategoria: Inne
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 45 / 40
Koszty:  148.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
148.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
443.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-10-12
Data zakończenia: 2018-10-12
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Program:   

1.       Wprowadzenie

2.       BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami)

        Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – zmiany w nowych obowiązkach dla przedsiębiorców:

o        podmioty obowiązane złożyć wniosek o wpis,

o        podmioty wpisane z urzędu.

        Przygotowanie wniosku o wpis do rejestru BDO

        Konto w BDO i numer rejestrowy – konieczność umieszczania na dokumentach

        Sprawozdawczość i ewidencja odpadowa w BDO

        Przyszłe obowiązki przedsiębiorców zw. z BDO

3.       Najnowsze zmiany w gospodarce odpadami:

        skrócenie czasu magazynowania odpadów, monitoring miejsc magazynowania,

        zabezpieczenie roszczeń w gospodarce odpadami, zmiany w zezwoleniach na zbieranie i przetwarzanie odpadów, tytuł prawny do miejsc magazynowania odpadów, kary w gospodarce odpadami itp.

4.       Podmioty i pojęcia w gospodarce odpadami – dodatkowe możliwości (również inwestycyjne):

        pośrednik w obrocie odpadami, sprzedawca odpadów,

        zmiana klasyfikacji odpadów,

        utrata statusu odpadów, produkt uboczny - zmiany,

5.       Aktualne regulacje związane z zezwoleniami oraz innymi decyzjami dotyczącymi odpadów, obowiązkowe dostosowanie aktualnych zezwoleń na przetwarzanie i zbieranie odpadów

6.       Odpowiedzialność w gospodarce odpadami

        zabezpieczenie roszczeń w gospodarce odpadami - nowość

        odpowiedzialność wytwórcy, transportującego odpady itp.

        możliwość przekazania odpadów osobom fizycznym

7.       Większe sankcje w gospodarce odpadami - najnowsze zmiany, również w ustawie o Inspekcji ochrony środowiska

8.       Przepisy przejściowe

9.       Zasady ewidencja odpadów – sposób prowadzenia kart odpadów KPO, KEO

        obowiązek prowadzenia pełnej lub uproszczonej ewidencji odpadów zwolnienia z prowadzenia ewidencji odpadów,

        praktyczne omówienie problemów uczestników szkolenia

10.     Sprawozdawczość dotycząca odpadów - zbiorcze zestawienie danych o odpadach

11.     Podstawy gospodarki odpadami opakowaniowymi i obowiązek wpisu do rejestru BDO


 


*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r.W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.Trener:  Anna Jagoda-Siegmund

Trenerka i konsultantka w dziedzinie ochrony środowiska, z 15-letnim doświadczeniem w bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami oraz samorządami, w tym m.in. w usługach i outsourcingu środowiskowym (kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska). Posiada duże doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. W swojej pracy trenerskiej zwraca głównie uwagę na indywidualne potrzeby Uczestnika szkolenia oraz przekładanie teorii na praktykę. Uczestniczyła w wielu projektach edukacyjno-szkoleniowych oraz szkoleniach z zakresu ochrony środowiska, skierowanych do przedsiębiorców i administracji samorządowej. Czynnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej Produkcji, w którym pełni funkcje: Członka Zarządu Głównego oraz Prezesa Zarządu Oddziału Śląskiego. Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej (specjalność: Czyste Technologie Energetyczne) oraz studiów podyplomowych „Gospodarka Odpadami”, dodatkowo dysponuje państwowym egzaminem stwierdzającym kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. 

Termin i miejsce:

12.10.2018 r. godz. 10.00 – 15.45

Sala szkoleniowa nr 25 (parter)

Śląski Oddział KIDP

Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice


 

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY (w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe:

2. catering

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

 

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3362 

do dnia 8 października 2018 r.


1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie


http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html    


Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.

W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową. 

Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia. 

 

KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO (o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

123,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył kompletny i opłacony wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego

148,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

443,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

123,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

148,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego i nie zawiesił wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

443,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.htmlPozostałe uwagi:

REZYGNACJADoradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek. 

Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronę http://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x