Szczegóły szkolenia / imprezy

VAT - mechanizm podzielonej płatności i inne zmiany w 2018 - 2019 r. Szkolenie dla doradców podatkowych i ich pracowników. Punkty.
Kategoria: VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 160 / 170
Koszty:  148.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
148.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
443.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-11-21
Data zakończenia: 2018-11-21
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Program:

VAT – mechanizm podzielonej płatności i inne zmiany w 2018 - 2019 r.

1. Mechanizm podzielonej płatności – nowe rozwiązanie w VAT:

a. Co to jest podzielona płatność i cel jej wprowadzenia.

b. Jakich płatności dotyczy ten mechanizm? Jak będzie wyglądał sposób dokonywania przelewu? Płatności częściowe. Faktury w walutach? Potrącenia wzajemne.

c. Obowiązek posiadania specjalnego RACHUNKU VAT przez każdego podatnika.

d. Obowiązek czy prawo skorzystania z tego mechanizmu – czy sprzedawca może zablokować podzieloną płatność?

e. Kiedy nie można zapłacić w ramach tego mechanizmu?

f. Korzyści ze stosowania split-payment - przed czym chroni, a na co nie wpływa?

g. Dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunku VAT. Kiedy i na jakich zasadach?

h. Odzyskiwanie środków z rachunku VAT.

i. Zwrot VAT przez US na rachunek VAT. Skrócenie terminu, w którym US powinien zwrócić VAT.

2. Podzielona płatność – praktyczne problemy:

a. Podzielona płatność a ulga na złe długi,

b. Skutki podzielonej płatności u podatników rozliczających się metodą kasową,

c. Zakres odliczenia VAT z faktury oznaczonej “metoda kasowa” w związku z podzieloną płatnością ,

d. przelewy zbiorcze a podzielona płatność – czy na pewno nie są dozwolone?

e. faktury w walucie obcej a podzielona płatność,

f. kompensaty i potrącenia a podzielona płatność,

g. podwójna zapłata, błędne wskazania kwoty VAT, korekty faktur - zasady postępowania po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności.

3. Kasy fiskalne on-line już od 2019 r. – nowe przepisy:

a. kasy fiskalne on-line – co to jest i co to oznacza?

b. kto i kiedy może a kto musi zainstalować kasę on-line – system zachęt oraz obowiązków dla branż „wrażliwych”. Niektórzy podatnicy już 1 stycznia 2019 r. będą musieli mieć kasę on-line.

c. potwierdzenia/homologacja kas – sukcesywne wygasanie i brak możliwości używania „starych” kas,

d. nowa struktura JPK – JPK_PARAGON – czym jest i kto musi ją wdrożyć?

4. Inne planowane zmiany w VAT na 2018:

a. Zmiany związane z wejściem w życie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

b. Utrzymanie stawek VAT: 23% i 8%.

c. „Biała lista rachunków bankowych” – nowe obowiązki dla podatników i ryzyko nowych kar.

d. Centralny Rejestr Faktur – co to oznacza i jak powstanie?

e. Pomyłka w stawce VAT – brak możliwości odzyskania nadpłaconego VAT?

f. Sprzedaż za pośrednictwem kasy fiskalnej i wystawienie faktury – nowe zasady i kolejna sankcja podatkowa 100%;

g. Odliczenie VAT z prawidłowej faktury może wiązać się z karą w postaci sankcji 100%;

h. Faktury VAT RR w wersji elektronicznej;

i. Nowa definicja pierwszego zasiedlenia - zmiana zasad opodatkowania dostaw nieruchomości zabudowanych,

j. zmiana przepisów dotyczących transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w podatku VAT,

k. wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia z VAT do 200 tys. zł przez niektóre podmioty.

5. Planowane zmiany w VAT na 2019:

a. Zastąpienie deklaracji VAT oraz informacji podsumowujących nową wersją JPK_VAT.

b. Opodatkowanie bonów i voucherów – całkowicie nowe rozwiązanie i wiele negatywnych skutków w VAT.

c. Nowa „matryca” stawek VAT.

d. Ulga na „złe długi” – skrócenie terminu „150 dni po terminie płatności”.

6. Należyta staranność wg. Ministerstwa Finansów, w tym:

a. co to jest należyta staranność i jakie skutki dla podatników może mieć jej niezachowanie,

b. należyta staranność – kiedy nie pomoże podatnikowi?

c. czy konieczne jest tworzenie wewnętrznych procedur,

d. w jaki sposób dochować należytej staranności w przypadku transakcji z nowymi i dotychczasowymi kontrahentami,

e. kontrahent wykreślony z rejestru VAT czynnych podatników: odliczać czy nie odliczać?

f. 2 nowe rejestry podatników VAT: „czarna lista” i „szara lista” podatników VAT,

g.      zakres danych gromadzonych w rejestrze, w tym data rejestracji na VAT oraz data wykreślenia z rejestru,

7. JPK w 2018:

a.      Obowiązek stosowania wszystkich struktur „JPK na żądanie” przez każdego podatnika.

b.      W jaki sposób uniknąć składania JPK?

c.       Wybrane zagadnienia związane ze sporządzeniem i składaniem JPK_VAT.

d.      Postępowanie związane z zgłaszanymi nieprawidłowościami przez MF/US w związku z JPK_VAT.

 8. Pytania.
*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r.W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.Trener: Zdzisław Modzelewski

Doradca podatkowy, Prezes Zarządu MMR Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie podatków pośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług, oraz w zakresie postępowań podatkowych oraz sądowoadministracyjnych związanych z podatkami pośrednimi.

Jest współautorem wielu publikacji książkowych, w tym m.in. czterech komentarzy do ustawy o VAT (wyd. Instytut Studiów Podatkowych 1998 r., wyd. CH BECK 2001, wyd. LEXIS NEXIS 2003, wyd. LEXIS NEXIS 2006), „Leksykonu Fakturowania” (wyd. Unimex 2011), a także wielu publikacji prasowych.

Jest również cenionym i uznanym wykładowcą, który w czasie swojej praktyki zawodowej przeprowadził kilka tysięcy szkoleń i wykładów, w których uczestnikami byli zarówno pracownicy służb księgowych, pracownicy aparatu skarbowego, doradcy podatkowi, jak i kadra zarządzająca przedsiębiorstw odpowiedzialna za sprawy podatkowe i finansowe.Termin i miejsce:

21.11.2018 r. godz. 10.00 – 15.45

Sala konferencyjna (wysoki parter)

Biuro Centrum Katowice

ul. Mickiewicza 29 KatowiceWSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY(w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe:

2. catering


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:


http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3365


do dnia 16 listopada 2018 r.


1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO (o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

123,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył kompletny i opłacony wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego

148,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

443,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

123,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

148,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego i nie zawiesił wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

443,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stroniehttp://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJA:Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x