Szczegóły szkolenia / imprezy

Przegląd podatkowych zmian 2018/2019. Częstochowa. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Punkty.
Kategoria: Podatki
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 54 / 50
Koszty:  148.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
148.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
444.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-02-13
Data zakończenia: 2019-02-13
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Program: 

1.            Samochód w podatkach dochodowych po zmianach od 01.01.2019

2.            Uchwalone zmiany od 2019 roku

o             ograniczenie kosztów amortyzacji

o             ograniczenie kosztów leasingu

o             ograniczenie kosztów eksploatacji, napraw, używania i konserwacji

o             zmiany zasad zaliczania do kosztów wydatków na samochód osobowy nie wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy

o             ograniczenia w kosztach wydatków związanych z ubezpieczeniem samochodów osobowych

o             ważne przepisy przejściowe, w zakresie praw nabytych i możliwości ich kontynuowania w 2019 roku.

3.            Wykup z leasingu a konsekwencje podatkowe – najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe.

4.            Kasy fiskalne – co już wiemy na pewno, a co ciągle czeka na uchwalenie:

o             najnowszy projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych porządkujący chaos w zakresie stosowania kas ( 11.2019)

o             zagrożenia

o             koszty

o             konsekwencje

o             grupy podatników pod szczególnym nadzorem

5.            Amortyzacja 2018 i 2019 r. w praktyce:

o             zmiany korzystne i przepisy, które zostały zmienione nowelizacją z dnia 04.07.2018 r. – amortyzacja środków trwałych otrzymanych w spadku i darowiźnie.

6.            Zasady stosowania 50% kosztów z praw autorskich po zmianach w ustawie o PIT z dnia 04.07.2018 r.

7.            Zmiana zasad płacenia podatku od sprzedaży nieruchomości otrzymanych w spadku bądź otrzymanych w związku ze zniesieniem wspólności majątkowej małżeńskiej (01.01.2019)

o             wydłużenie terminu na wydatkowanie pieniędzy otrzymanych ze sprzedaży na cele mieszkaniowe

o             nowe zasady liczenia terminu pięcioletniego w przypadku nieruchomości otrzymanych w spadku

o             nieruchomość wspólna małżonków – konsekwencje własnościowe po śmierci jednego z nich

8.            Nowa konstrukcja podatku od budynków od 1.1.2019

o             doprecyzowanie definicji budynków podmiotów zobowiązanych

o             wprowadzenie zwolnień

o             doprecyzowanie zasad zwolnień i odliczania zapłaconego podatku od zaliczek

o             dokumentowanie w zeznaniu rocznym.

9.            Najważniejsze informacje z ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa, czyli jak przekazać firmę następcom prawnym – uchwalone zmiany od 25 listopada 2018 roku.

o             reguły sukcesji

o             podmioty, które dotyczy regulacja i konsekwencje prawne i podatkowe

o             konsekwencje w podatkach dochodowych ( zmiana od 25.11.2108)

o             konsekwencje w podatku VAT

o             konsekwencje w prawie pracy i innych przepisach

10.          CIT – nowa stawka podatku

11.          Uchwalone zmiany w ustawie o uproszczeniach w podatkach dochodowych i VAT

o             zmiany w zakresie definicji małego podatnika

o             zmiany w terminach i zasadach zawiadomień wysyłanych do urzędu

o             nowe zasady rozliczania straty podatkowej

o             wynagrodzenie małżonka kosztem podatkowym

o             zmiany w zakresie ulgi na złe długi w VAT

o             inne ważne zmiany

12.          Zmiany w podatku VAT – opodatkowanie bonów.

13.          Kolejny projekt zmian w VAT – JPK D, centralny rejestr faktur, nowe sankcje.

14.          Paragon z NIP-em do faktury – od kiedy zacznie obowiązywać?

15.          Nowa matryca stawek VAT – czy będzie porządek w stawkach VAT?

16.          Niewielkie zmiany ułatwiające w obszarze podatku u źródła

17.          Exit tax – co to jest i kogo będzie dotyczył

18.          Omówienie najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych.

19.          Zmiany w zakresie PIT 11 i PIT 8C- zmiana terminów przekazywania informacji do urzędu skarbowego

20.          Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek ZUS dla małych przedsiębiorców – od 1.1.2019 – uchwalone przepisy, zasady i konsekwencje ich stosowania sygnalizacja problemu

21.          Przepisy które weszły w życie w 2018 roku – Split Payment – podzielona płatność w praktyce – krótkie podsumowanie po pól roku obowiązywania ustawy

22.          Planowane zmiany wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.

23.          Panel dyskusyjny.*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.Trener:  Anna Kędzierska-Adamczyk

Prowadzący: Anna Kędzierska - Adamczyk - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 21 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z 12 letnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników. 

Termin i miejsce:

13.02.2019 r. godz. 10.00 – 15.45

Sala konferencyjna w budynku OHP (obok US)

ul. Tkacka 5a, Częstochowa

 


 

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY (w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe:

2. catering

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3587  

do dnia 8 lutego 2019 r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.


 

Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.


 

 

KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO (o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

123,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył kompletny i opłacony wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego

148,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

123,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

148,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego i nie zawiesił wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJADoradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


 

Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronę http://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x