Szczegóły szkolenia / imprezy

Prawo pracy. Nowelizacje przepisów, najnowsze stanowiska i interpretacje przepisów. Katowice. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Punkty.
Kategoria: Prawo pracy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 11 / 100
Koszty:  185.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
185.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
555.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-05-09
Data zakończenia: 2019-05-09
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Program:

1. Projektowane zmiany kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Nowe dane osoby ubiegającej się o zatrudnienie i pracownika.

3. Zgoda pracownika na dodatkowe dane osobowe.

4. Projektowane zmiany z zakresu danych osobowych w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

5. Nowa dokumentacja ze stosunku pracy i akta osobowe pracowników, obowiązujące od

1 stycznia 2019r.

6. Nowa dokumentacja pracownicza wynikająca z rozporządzenia MRPiPS z dnia 10.12.2018r, które wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2019r.!!!!! (Dz. U. z 2018r., poz. 2369).

7. Do kogo i w jakim zakresie stosujemy nowe przepisy.

8. Cztery części akt osobowych.

9. Zasady prowadzenia dokumentacji dotychczas zatrudnionych i nowozatrudnionych pracowników.

10. Kiedy można, a kiedy trzeba dostosować dokumentację pracowniczą do nowych przepisów.

11. Nowe dokumenty, które będą musiały znaleźć się w aktach osobowych.

12. Termin 30 dni od złożenia wniosku na wydanie pracownikowi kopii jego dokumentacji pracowniczej.

13. Nowe zasady przechowywania akt osobowych pracowników, wynikające z ustawy z dnia

10 stycznia 2018 roku, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku.

14. Elektronizacja akt osobowych pracowników.

15. Nowe okresy przechowywania akt osobowych.

16. Wydawanie akt osobowych pracowników i informowanie o terminie ich zniszczenia.

17. Nowe zasady wypłaty wynagrodzenia na konto pracownika i obowiązek informacyjny pracodawcy.

18. Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych pracowników zatrudnionych od 1999 roku.

19. Obowiązek informacyjny w stosunku do pracowników.

20. Nowe zasady wprowadzania monitoringu na terenie zakładu pracy oraz kontroli poczty elektronicznej.

21. Nowe zasady przeprowadzania szkoleń okresowych z zakresu bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.

22. Zmiany w ustawie o związkach zawodowych.

23. Nowe uprawnienia związków zawodowych.

24. Nowe zasady współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi.

25. Wprowadzanie zmian w regulaminach w zakładach pracy, w których działają organizacje związkowe.

26. Kontaktowanie się pracodawcy ze współmałżonkiem pracownika niezdolnego do pracy.

27. Zmiana stanowiska pracownicy powracającej do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem.

28. Jak rozwiązać zawartą umowę o pracę przed nawiązaniem stosunku pracy?

29. Liczba godzin przy umowie zlecenie a ewidencja czasu pracy pracownika. Różnice w dokumentowaniu.

30. Skuteczność wypowiedzenia złożonego przez pracownicę, która po tym fakcie dowiedziała się, że jest w ciąży.

31. Pytania i odpowiedzi.


*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.


Trener: Przemysław PogłódekTermin i miejsce:

09.05.2019 r. godz. 9.00 – 14.45

Aula nr 2

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 11bWSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY(w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „PLIKI’ - na 2 dni przed szkoleniem)

2. catering


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3651

do dnia 6 maja 2019 r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.


KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO(o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

185,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

555,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

185,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

555,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stroniehttp://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJA:Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45
fax. (32) 258 06 99

x
x