Szczegóły szkolenia / imprezy

Prawo pracy. Nowelizacje przepisów, najnowsze stanowiska i interpretacje przepisów. Katowice. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Punkty.
Kategoria: Prawo pracy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 71 / 100
Koszty:  185.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
185.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
555.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-05-09
Data zakończenia: 2019-05-09
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

PRAWO PRACY W PRAKTYCE W I POŁOWIE 2019 ROKU -

Nowelizacja kodeksu pracy oraz ZFŚS w zakresie RODO, zgodnie z ustawą z 21 lutego 2019 roku (Dz. U. z 2019r, poz. 730)

WEJŚCIE W ŻYCIE 4 MAJA 2019 R!!!!!!!


Program:

1.       Zmiany w kodeksie pracy oraz w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w zakresie ochrony danych osobowych – wejście w życie 4 maja 2019r.

2.       Rewolucja w zakresie ochrony danych osobowych pracownika.

3.       Nowy zakres danych osobowych, które mogą być pobierane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4.       Nowy zakres danych osobowych, które mogą być pobierane od pracownika.

5.       Nowe wzory dokumentów.

6.       Nowość – zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie i zgoda pracownika na przekazanie dodatkowych danych osobowych.

7.       Wykształcenie i przebieg zatrudnienia – możliwość żądania informacji przez pracodawcę.

8.       Ograniczona możliwość żądania danych biometrycznych.

9.       Czy można pobierać informację o miejscu zamieszkania i imionach rodziców.

10.     Nowe zasady nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w prawie pracy, do jakich danych musi być wydane upoważnienie.

11.     Zmiany przepisów dotyczące monitoringu, modyfikacja ostatniej nowelizacji kp.

12.     Nowe zasady stosowania monitoringu w pomieszczeniach związkowych i w pomieszczeniach sanitarnych – nowelizacja do ostatniej nowelizacji.

13.      Zmiana w zakresie danych osobowych w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

14.     Konieczność zmiany regulaminów zfśs.

15.     Udokumentowanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej do zfśs.

16.     Upoważnienia do danych osobowych w zakresie zfśs.

17.     Brak zgody pracownika na przekazanie dodatkowych danych lub jej wycofanie a skutki prawne w sferze stosunku pracy.

18.     Obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych.

19.     Nowa dokumentacja ze stosunku pracy i akta osobowe pracowników, obowiązujące od

1 stycznia 2019r.

20.          Najnowsze stanowiska MPiPS w zakresie dokumentacji pracowniczej.

21.          Do kogo i w jakim zakresie stosujemy nowe przepisy.

22.          Cztery części akt osobowych.

23.          Zasady prowadzenia dokumentacji dotychczas zatrudnionych i nowozatrudnionych pracowników.

24.          Kiedy można, a kiedy trzeba dostosować dokumentację pracowniczą do nowych przepisów.

25.          Nowe dokumenty, które będą musiały znaleźć się w aktach osobowych.

26.          Termin 30 dni od złożenia wniosku na wydanie pracownikowi kopii jego dokumentacji pracowniczej.

27.          Nowe zasady przechowywania akt osobowych pracowników, wynikające z ustawy z dnia

10 stycznia 2018 roku, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku.

28.          Elektronizacja akt osobowych pracowników.

29.          Nowe okresy przechowywania akt osobowych.

30.          Wydawanie akt osobowych pracowników i informowanie o terminie ich zniszczenia.

31.          Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych pracowników zatrudnionych od 1999 roku.

32.          Obowiązek informacyjny w stosunku do pracowników.

33.          Nowe zasady wprowadzania monitoringu na terenie zakładu pracy oraz kontroli poczty elektronicznej.

34.          Nowe zasady przeprowadzania szkoleń okresowych z zakresu bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.

35.          Kontaktowanie się pracodawcy ze współmałżonkiem pracownika niezdolnego do pracy.

36.          Pytania i odpowiedzi.


*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.


Trener: Przemysław PogłódekTermin i miejsce:

09.05.2019 r. godz. 9.00 – 14.45

Aula nr 4

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 11bWSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY(w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „PLIKI’ - na 2 dni przed szkoleniem)

2. catering


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3651

do dnia 6 maja 2019 r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.


KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO(o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

185,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

555,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

185,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

555,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stroniehttp://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJA:Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x