Szczegóły szkolenia / imprezy

Nieruchomości w działalności gospodarczej. Katowice. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. PUNKTY
Kategoria: Nieruchomości
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 88 / 100
Koszty:  185.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
185.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
555.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-04-09
Data zakończenia: 2019-04-09
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Program:

I. Flipping na rynku pierwotnym i wtórnym

1. Remont i modernizacja towaru handlowego.

· Sposób rozliczenia wydatków na remont

· Sposób rozliczenia wydatków na modernizację

· Odliczenie podatku VAT

· Wpływ wartości remontu i modernizacji na stawkę VAT

2. Zakup wyposażenia

3. Rozliczenie podatkowe dochodu z flipu

· przez osobę fizyczną,

· przez spółkę osobową

· przez spółkę kapitałową

· klauzula nieruchomościowa w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

II. Cesje umów przedwstępnych (deweloperskich)

- prawo majątkowe czy towar handlowy w podatku dochodowym

- przelew (usługa) czy dostawa lokalu – problemy ze stawką VAT

- korekta faktur zaliczkowych

III. Aport nieruchomości

1. Do spółki kapitałowej

- przychody i koszty wspólnika

- przychody i koszty spółki przy sprzedaży przedmiotu aportu

2. Do spółki osobowej

- przychody i koszty wspólnika (korekta)

- przychody i koszty spółki przy sprzedaży przedmiotu aportu – jakie źródło przychodu

3. Wycofanie nieruchomości ze spółki. Wystąpienie ze spółki

4. Aport a podatek VAT

- podstawa opodatkowania.

- VAT przychodem wspólnika?

- PCC od umowy spółki

IV. Amortyzacja – wybrane problemy

- amortyzacja stawką indywidualną po podziale na kilka lokali

- amortyzacja podarowanego po modernizacji

- inne

V. Sprzedaż lokali w podatku VAT

1. Zasiedlenie

- w budynku nowowybudowanym ale po wielu latach od zakończenia budowy

- w budynku zmodernizowanym z wysokimi nakładami na cały budynek – jak liczyć % nakładów na lokale

- w budynku wyremontowanym z dużymi nakładami na niektóre lokale (jedną kondygnację)

- lokali zmodernizowanych pow. 30% - towary handlowe

- lokali zmodernizowanych pow. 30% - środki trwałe

- w budynku wybudowanym na cudzym gruncie

2. Prawo (brak prawa) do odliczenia podatku naliczonego

VI. Podatek naliczony – wybrane zagadnienia

5.1. Nakłady ponoszone na budynek wykorzystywany do różnych celów (sprzedaż, najem, potrzeby własne)

5.2. Nakłady na przebudowę lokalu w celu sprzedaży

5.3. Zmiana przeznaczenia a korekta VAT

- towaru handlowego w środek trwały

- środka trwałego w towar handlowy

VII. Inne zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości

1. Refakturowanie mediów

- a transakcje związane z nieruchomościami

- a stawka VAT

- a przychody

2. Wynajmowanie lokali

- stałe miejsce prowadzenia działalności a limit 200 tys. zł

- najem czy zakwaterowanie*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.Trener: Stella BrzeszczyńskaTermin i miejsce:

09.04.2019 r. godz. 9.00 – 14.45

Sala konferencyjna (wysoki parter)
Biuro Centrum Katowice
ul. Mickiewicza 29 KatowiceWSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY(w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „PLIKI’ - na 2 dni przed szkoleniem)

2. catering


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3654


do dnia 4 kwietnia 2019 r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.


KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO(o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

185,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

555,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

185,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

555,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stroniehttp://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJA:Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x