Szczegóły szkolenia / imprezy

VAT - kolejne zmiany w 2019 r. oraz od 2020 r. Szkolenie dla doradców podatkowych i ich pracowników. Katowice. Punkty.
Kategoria: Zmiany w podatku VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 109 / 150
Koszty:  185.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
185.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
555.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-09-03
Data zakończenia: 2019-09-03
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           


Program: 

1)      „Biała lista podatników VAT” – nowy wykaz (wrzesień 2019 r.):

a)      zakres danych zawartych w rejestrze,

b)      obowiązek dokonywania płatności tylko na zgłoszone do US rachunki bankowe,

c)      kary związane z naruszeniem obowiązkowych płatności:

i)        obowiązek wykazania dodatkowego przychodu w wysokości dokonanego przelewu (PIT/CIT),

ii)      brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów (PIT/CIT),

iii)    solidarna odpowiedzialność w VAT dla nabywcy.

2)      Obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności (wrzesień 2019 r.):

a)      Likwidacja „odwrotnego obciążenia”,

b)      Rozszerzenie przedmiotowego zakresu solidarnej odpowiedzialności (ponad 150 pozycji),

c)      Dla określonych transakcji (ponad 150 pozycji) będzie OBOWIĄZKOWA płatność w ramach Podzielonej Płatności (na rachunek VAT),

d)      Wprowadzenie nowej informacji na fakturze: Mechanizm Podzielonej Płatności,

e)      Nowe kary związane z naruszeniem nowych regulacji, w tym:

i)        Sankcja 100% dla podatnika, który wystawi fakturę bez informacji „Mechanizm Podzielonej Płatności”,

ii)      Sankcja 100% dla podatnika, który dokona zapłaty za fakturę z informacją „Mechanizm Podzielonej Płatności”, w inny sposób niż w ramach Podzielonej Płatności,

iii)    Dodatkowo brak kosztu (PIT/CIT), jeśli nabywca naruszy obowiązek zapłaty w ramach Podzielonej Płatności,

f)       Możliwość dokonywania płatności z rachunku VAT z tytułu: PIT/CIT/ZUS/akcyza/cło

g)      Dodatkowe opłaty związane z korzystaniem z rachunku VAT

3)      JPK_VDEK - projekt łączący JPK_VAT z deklaracjami VAT-7 i VAT-7K (styczeń 2020 r.):

a)      nowe zasady składania i przesyłania deklaracji i JPK_VAT,

b)      zmiany w zakresie prowadzonej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży),

c)      bardzo duże zmiany w strukturze JPK_VAT, w tym podatnik będzie zobowiązany przesyłać dane dotyczące:

i)        rodzaju dokumentów sprzedażowych i zakupowych,

ii)      rodzaju dokonywanej sprzedaży,

d)      wprowadzenie kar/sankcji za przesyłanie JPK_VDEK zawierającej błędy i nieprawidłowości (500 zł za każdy błąd),

e)      nowe kary z kodeksu karnego skarbowego,

f)       wprowadzenie indywidualnego rachunku podatkowego.

4)      Faktury wystawiane do sprzedaży zarejestrowanej w kasie rejestrującej tylko do paragonów z NIP nabywcy (wrzesień 2019):

a)      Jeśli brak NIP nabywcy na paragonie, sankcja 100% dla wystawcy faktury,

b)      Jeśli brak NIP nabywcy na paragonie, sankcja 100% także dla nabywcy faktury, o ile odlicza on VAT z faktury

5)      Sztuczne opodatkowanie transakcji (licytacji) dokonywanych przez komorników sądowych oraz organy egzekucyjne,

6)      Zmiany w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości zabudowanych

7)      Sankcja w VAT – 15% za błędny poprawione przez podatnika,

8)      Zwolnienie do 200.000 zł – sprzedaż określonych towarów będzie wykluczała zwolnienie.

9)      Faktura VAT RR w wersji elektronicznej,

10)  Kasy fiskalne on-line (maj 2019 r.):

a)      kto i kiedy może a kto musi zainstalować kasę on-line – system zachęt oraz obowiązków dla branż „wrażliwych”,

b)      ulga z tytułu zakupu kas – tylko dla kas online,

c)      nowe rodzaje kas,

d)      kary za sprzedaż kas niespełniających warunków technicznych oraz brak serwisu kasy,

11)  Bieżące problemy oraz wybrane orzecznictwo.

12)  Pytania

 


*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.


Trener:  Zdzisław Modzelewski 

Termin i miejsce:

03.09.2019 r. godz. 09.00 – 14.45

 

Sala konferencyjna (wysoki parter)

Biuro Centrum Katowice

ul. Mickiewicza 29, Katowice

 

 


 

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY (w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „moje materiały’ - na 2 dni przed szkoleniem)

2. catering

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3824 

do dnia 28 sierpnia 2019 r.


1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową. 

Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.


 

 

KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO (o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

185,00 PLN brutto  dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

555,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

185,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

555,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJADoradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x