Szczegóły szkolenia / imprezy

XVII Ogólnopolska Konferencja Listopadowa
Kategoria: Podatkowe
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 2 / 150
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
450.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-11-22
Data zakończenia: 2019-11-22
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż wydarzeniem bieżącego roku w Śląskim Oddziale KIDP jest organizacja XVII już Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika". Tegoroczna konferencja odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 r. (piątek) w r.  w Siemianowickim Centrum Kultury – Park Tradycji, ul. Elizy Orzeszkowej 12, 41-106 Siemianowice Śląskie.

 

Harmonogram Konferencji w opracowaniu:

 

Roboczy temat przewodni: „Rzetelny Podatnik”

 

 

*Udział w konferencji – 5 pkt. (zgodnie z Art.11d rozdz. VIa Zasad etyki doradców podatkowych na podstawie Uchwały KRDP nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r.)Ceny za uczestnictwo w Konferencji kształtują się następująco:

 

150 PLN   brutto dla doradcy podatkowego (oraz osoby towarzyszącej)
 
płacącego składki czynnego i w okresie zawieszenia (dla doradcy, który nie zalega z opłacaniem składek powyżej 3 miesięcy);

450,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego (oraz osoby towarzyszącej), który zalega z opłacaniem składek członkowskich powyżej 3 miesięcy.

 

Płatność za udział w konferencji tylko i wyłącznie w formie przelewu na nr konta:

 mBank: 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

 

Zasady rezygnacji z udziału z konferencji:

Zapisy oraz płatność do dnia 18 listopada 2019 r. który jest równocześnie terminem, do którego doradcy mają możliwość złożenia rezygnacji z udziału w Konferencji.


Rezygnacji można dokonać tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca.

W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator Konferencji obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za Konferencję, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w Konferencji na podstawie którego Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.

  

Do zapisów zapraszamy na naszą stronę internetową: 

 http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3844

 


Z poważaniem

 

Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x