x

Uchwała nr 181 z dnia 12 maja 2006 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych

Zarząd Śląskiego Oddziału
Krajowej Izby Doradców Podatkowych
w Katowicach


Uchwała nr 181 z dnia 12 maja 2006 roku
w sprawie
zwrotu kosztów podróży służbowych

Działając na podstawie § 9 ust. 1 regulaminu działania Zarządu uchwala się, co następuje:

§ 1

Koszty związane z podróżami służbowymi członków Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP w celu wykonywania obowiązków służbowych będą zwracane.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45
fax. (32) 258 06 99

x
x