Promocja zawodu

Strategia działania KIDP realizowana w Śląskim Oddziale KIDP:

I. W zakresie wzmocnienia zawodu doradcy podatkowego i promocji zawodu:

Realizowana od początku roku:

1. XI Śląski Konkurs Wiedzy o Podatkach oraz IX Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach.

2. Akcja dla niepełnosprawnych.

3. Internetowy katalog doradców podatkowych.

4. Współpraca z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej.

Do zrealizowania do końca 2019 r.:

  1. Organizacja konferencji wraz ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z dziedziny podatków.
  2. Organizacja XVII Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej.
  3. Przekazanie materiałów promujących zawód doradcy podatkowego.
  4. Współorganizacja wraz Odziałem Dolnośląskim KIDP Międzynarodowej Konferencji z cyklu Podatki bez granic.
  5. Wsparcie merytoryczne FORUM organizowane przez m.in. Wielkopolski Oddział KIDP w dniach 12-14 maja w Poznaniu.

Oczekiwania od KRDP:

Pokrycie kosztów organizacji IX Ogólnopolskiego Finału Konkursu Wiedzy o Podatkach

II. W zakresie ochrony zawodu doradcy podatkowego:

1. Organizacja spotkania z policjantami – współpraca z policją, prokuraturą, organami skarbowymi.

2. Zgłaszanie przypadków naruszenia art. 81 Ustawy o doradztwie podatkowym do KWP w Katowicach oraz czynne branie udziału w toczących się postępowaniach.

3. Poszukiwanie chętnych doradców podatkowych w postępowaniach w charakterze przedstawiciela społecznego.

III. W zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych:

1. Organizacja szkoleń dla doradców podatkowych i ich pracowników.

2. Organizacja warsztatów podatkowych oraz grup dyskusyjnych.

3. Organizacja cyklicznego spotkania szkoleniowo-integracyjnego dla doradców podatkowych i osób im towarzyszących.

4. Organizacja corocznego szkolenia wyjazdowego.

IV. W zakresie działań zmierzających do integracji środowiska doradców podatkowych:

1. Organizacja Dnia Doradcy Podatkowego.

2. Organizacja cyklicznych spotkań dla doradców podatkowych i osób im towarzyszących w ramach „Akcji Integracji”.

3. Włączenie się w organizację spotkań integracyjnych „Piękna nasza Polska cała”.

V. W zakresie działań zmierzających do rozwoju współpracy z innymi organizacjami zawodów zaufania publicznego, organizacji przedsiębiorców oraz innymi organizacjami realizującymi cele zbieżne z celami KIDP:

1. Udział w Śląskim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

2. Akcja start biznes – m.in. dyżury doradców podatkowych w Urzędach Miast.

W Powiatowych Urzędach Pracy oraz w Urzędach Skarbowych na terenie województwa śląskiego zostały umieszczone stojaki informacyjne dot. akcji Start Biznes oraz promujące wizerunek doradcy podatkowego


Z poważaniem

 Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP

Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x