x

Nagrania

1. II Konferencja Podatkowa 26.11.2004r. (dźwięk)
2. Dzień Doradcy Podatkowego 07.05.2005r.(dźwięk)
3. Konferencja Podatkowa 25-26.11.2005r. (dźwięk)
4. Transakcje wewnątrzwspólnotowe w podatku od towarów i usług Zakopane 2006 (dźwięk i obraz)
5. II Międzynarodowa Konferencja Podatkowa. Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika 24-25.11.2006r. (dźwięk i obraz)
6. Opodatkowanie dochodów ze spółek kapitałowych w obrocie międzynarodowym - Radosław Pioterczak 08.11.2007r. (obraz i dźwięk)
7. Rozliczenia podatkowe wspólników spółek osobowych - Adam Mariański 22.11.2007r. (dźwięk i obraz)
8. VAT - bieżące problemy - Zdzisław Modzelewski 28.09.2007r.(dźwięk i obraz)
9. Bieżące problemy w podatkach dochodowych - Paweł Rybaczyk 06.11.2007r. (dźwięk i obraz)
10. Audyt podatkowy - Waldemar Szewc 09.11.2007r.(dźwięk i obraz)
11. Zmiany w VAT od 1 stycznia 2007 - bieżące problemy - Zdzisław Modzelewski 28.09.2007r. (dźwięk)
12. Szkolenie w Jaworzu 4-7.01.2007r. (dźwięk i obraz);
a.) Zmiany w CIT na rok 2007
b.) Zmiany w Ordynacji Podatkowej na rok 2007
c.) Etyka - pomaga czy przeszkadza w doradztwie podatkowym
d.) Zmiany w PIT na 2007
13. Zmiany 2007 w Ordynacji Podatkowej, PCC oraz podatku od spadków i darowizn - Tomasz Gzela 26.02.2007r. (dźwięk)
14. VAT - Wojciech Zajączkowski 10.07.2007r. (dźwięk i obraz)
15. Bieżące problemy w podatkach dochodowych - Paweł Rybaczyk 01.10.2007r. (dźwięk i obraz)
16. Prawo międzynarodowe- podatkowe skutki zagranicznej działalności gospodarczej - Radosław Pioterczak 11.10.2007r.
17. Ubezpieczenie społeczne po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej - Maria Sternal 02.07.2007r.
18. Szkolenie w Jaworzu 3-6.01.2008r. (dźwięk i obraz)
a.) Koszty uzyskania przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów po zmianach od 01.01.20078r. - prof. W. Nykiel, D. Strzelec
b.)  Rozprawa w postępowaniu administracyjny - D. Strzelec
c.) Doradca podatkowy przed sądem administracyjnym - dr A. Mariański
d.) Rozliczanie kosztów w czasie w rachunkowości oraz podatkach dochodowych, z uwzględnieniem rozliczania kosztów w książkach przychodów i rozchodów - prof. E. Walińska, dr A. Mariański
e.) Różnice kursowe w rachunkowości oraz w podatkach dochodowych, z uwzględnieniem różnic w książkach przychodów i rozchodów - dr A. Mariański, A. Wenzel
f.) Podatek VAT - zmiany od 01.01.2008 roku oraz bieżące problemy - R. Namysłowski
19. Rachunkowość - bilans 2007 - Józef Dudek 04.03.2008r. (dźwięk i obraz)
20. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne w 2008 roku - Maria Sternal 28.03.2008r. (dźwięk i obraz)
21. Zabezpieczenie społeczne osób migrujących - Maria Sternal 28.05.2008r. (dźwięk i obraz)
22. Procedury odwoławcze przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi - dr. Adam Mariański 06.06.2008r. (dźwięk i obraz)
23. Abolicja podatkowa - Radosław Pioterczak 12.09.2008r. (dźwięk i obraz)
24. V Ogólnopolska Konferencja Podatkowa (dźwięk i obraz)
a.) Interpretacja na korzyść podatnika - prof. dr hab. Zygmunt Tobor
b.) Instytucje procesowe jako instrumenty ochrony podatnika w postępowaniu podatkowym - Krzysztof J. Stanik
c.) Konstytucyjne zasady ochrony podatnika - prof. dr hab. Wiesława Miemiec
d.) Porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych jakokonsensualny sposób zapobiegania sporom - Michał Kramarczyk
e.) Doradca podatkowy jako przedstawiciel kontrolowanego w powtórnej kontroli celnej - Łukasz Domagała
f.) Odszkodowanie jako następstwo bezprawnego działania organów podatkowych - Mirosław Kupiec
g.) Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich - Małgorzata Wolf-Mendecka
h.) Doradca podatkowy jako reprezentant podatnika w trakcie kontroli podatkowej i skarbowej - Szczepan Szczepański
i.) Prawa zobowiązanego w postepowaniu egzekucyjnym - prof. dr hab Czesław Martysz
j.) Ochrona praw podatnika w postępowaniu zabezpieczającym - dr hab. Marek Zdebel
k.) Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - dr Artur Mudrecki
l.) Zakres i przesłanki odpowiedzialności karno-skarbowej w rozumieniu art. 9 § 3 kks - dr Piotr Stanisławiszyn
m.) Interpretacja przepisów prawa podatkowego jako instrument ochrony interesów podatnika - dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
25. Odpowiedzialność karno-skarbowa doradcy podatkowego -  Stanisław Kubiak 07.10.2008r. (dźwięk i obraz)
26. Zmiany w podatku VAT w II połowie 2008 roku - Zdzisław Modzelewski 12.11.2008r. (dźwięk i obraz)
27. VI Ogólnopolska Konferencja Podatkowa 28-29.11.2008r. (dźwięk i obraz)
a.) Uwagi o przyczynach rozbieżności interpretacyjnych - dr Agnieszka Bielska-Brodziak
b.) Rola doradcy podatkowego w czynnościach kontroli skarbowej - prof. dr hab. Marek Zdebel
c.) Doradca podatkowy jako przedstawiciel w postępowaniu w sprawach podatkowych - Karol Piech
d.) Wnioski składane przez doradcę podatkowego w toku postępowania sądowo-administracyjnego - Małgorzata Wolf-Mendecka
e.) Postępowanie mediacyjne w pięć lat po reformie sadownictwa admnistracyjnego - dr Adam Mudrecki
f.) Postępowanie przed sądem w trybie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności - dr j. Zagrodnik
g.) Podatek od spadków i darowizn - zwolnienie nabycia rzeczy i praw majątkowych przez osoby najbliższe - Agata Błaszczyk
h.) Rozprawa sądowo-administracyjna - dr Tomasz Turek
i.) Niezgodność przepisów ustawy o podatku VAT z Dyrektywą Rady UE - wybrane zagasdnienia - Sławomir Owczarczuk
j.) Podstawy skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowo administracyjnym - Krzysztof J. Stanik
k.) Kasy fiskalne w polskim prawie podatkowym - wybrane zagadnienia - dr Piotr Stanisławiszyn
l.) Wadliwa legislacja przyczyną sporów w sprawach podatkowych -prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
28.  Szkolenie wyjazdowe w Jaworzu 8-11.01.2009r. (dźwięk i obraz):
a.)   Bieżące orzecznictwo w podatku VAT - sędzia Adam Bącal
b.)  Zmiany w ordynacji podatkowej. Doradca podatkowy jako pełnomocnik w trakcie kontroli oraz postępowania podatkowego - dr Adam Mariański
c.)   Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - Radosław Pioterczak
d.)   Wybrane zagadnienia z ubezpieczeń społecznych - Maria Sternal
29.  Zmiany w podatku VAT - Wojciech Zajączkowski 10.02.2009r. (dźwięk i obraz)
30.  Sukcesja podatkowa spadkobierców - dr Adam Mariański 06.03.2009r. (dźwięk i obraz)
31. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne ze szczególnym uwzględnieniem składki na ubezpieczenie wypadkowe - Maria Sternal 02.04.2009r. (dźwięk i obraz)
32. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej zagranicą - dr M. Jamroży 15.05.2009r. (dźwięk i obraz)
33.   Wybrane problemy podatku VAT - praktyczne problemy w świetle interpretacji organów podatkowych, orzecznictwa NSA, WSA oraz ETS - dr inż. Paweł Małecki 26.05.2009r. (dźwięk i obraz)
34.   Warsztaty z zakresu ochrony danych ososbowych - J. Zontek 08.06.2009r. (dźwięk i obraz)
35.   Akademia Prawa cz. II - Odpowiedzialność sprzedawcy w związku ze sprzedażą - dr D. Szostek 19.06.2009r. (dźwięk i obraz)
36. Wybrane zagadnienia z zakresu ubezpieczeń w świetle zmian obowiązujących w 2009r. -  specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych 03.09.2009r. (dźwięk i obraz)
37. "CIT 2009- najnowsze zmiany oraz problemy praktyczne"; "Projekt nowelizacji podatku VAT 2009-2010" D.M. Malinowski 08.09.2009r. (dźwięk i obraz)   
38. Podatkowe konsekwencje posiadania, używania oraz zbywania nieruchomości - S.Zieleń 17.09.2009r. (dźwięk i obraz)
39. Akademia Prawa cz. V - Prawo upadłościowe i naprawcze -B.Jochemczyk 21.08.2009r. (dźwięk)
40. Podatkowe aspekty przystępowania oraz występowania z osobowych spółek prawa handlowego; spółek prawa cywilnego; spółka jawna; spółka partnerska -Dr A.Mariański 25.09.2009r. (dźwięk i obraz)
41. Podatkowe konsekwencje posiadania, używania, oraz zbywania nieruchomości- S.Zieleń  17.09.2009r. (dźwięk i obraz)
42. Środki trwałe - praktyczne problemy podatkowe (VAT, dochodowy) z uwzględnieniem interpretacji organów podatkowych orzeczeń NSA i WSA- dr inż. Paweł Małecki- 21.10.2009r. (dźwięk i obraz)
43. Zmiany w ustawie o podatku VAT na 2010r-dr. inż. Paweł Małecki- 04.11.2009r.(obraz)
44. VII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa-Doradca Podatkowy Obrońcą Praw Podatnika- 03.12.2009r.(obraz)
45. Szkolenie wyjazdowe 2010r.-Wisła- 08.01.2010r. (obraz)
46. Wybrane zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych w 2010 roku- Maria Sternal- 08.02.2010r. (dźwięk i obraz)
47. Bilans 2009- Józef Dudek- 19.02.2010r. (dźwięk i obraz).
48.Opodatkowanie dochodów rezydentów za granicą i nierezydentów w Polsce- Dariusz M. Malinowski- 18.03.2010r. (dźwięk i obraz)
49. Opodatkowanie VAT usług transportu i spedycji - Adam Bartosiewicz- 25.03.2010r. (dźwięk i obraz)
50. Przejęcie przedsiębiorstwa zmarłego i odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe - Agata Błaszczyk - 26.04.2010r. (dźwięk)
51. Ubezpieczenia społeczne osób migrujących w celach zarobkowych po 1 maja 2010r. - 09.06.2010 r. (dźwięk i obraz)
52.   Ubezpieczenia społeczne osób migrujących w celach zarobkowych po 1 maja 2010 r. - szkolenie dla pracowników 16.07.2010 r. (dźwięk)
53.  Warsztat doradcy podatkowego- Paweł Ziółkowski- 09.09.2010 r. (dźwięk)
54Bilans 2010- Józef Dudek- 06.12.2010 r. (dźwięk)
55. Wybrane zagadnienia z rachunkowości: leasing, realność aktywów, zmiany w Ustawie- Józef Dudek- 10.12.2010 r. (dźwięk)
56. VIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa "Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika"- 26.11.2010 r. (obraz)
57. Konferencja "Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy" współorganizowana z wydawnictwem Wolters Kluwer- 06.10.2010 r. (obraz)
58. Podatek dochodowy i VAT w handlu nieruchomościami-Adam Bartosiewicz- 13.10.2010 r. (obraz)
59. Ubezpieczenia społeczne osób migrujących do krajów UE/EOG oraz Szwajcarii po 1 maja 2010 r.- 11.10.2010 r. (obraz)
60. Zmiany w podatku VAT na 2011 rok- 20.12.2010 r. (obraz)
61. Szkolenie wyjazdowe Wisła 7-9.01.2011 r. (obraz)
62. Zmiany w podatku VAT- Adam Bartosiewicz- 25.01.2011 r. (dźwięk i obraz)
63. Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych od 01.01.2011 r.- Paweł Małecki- 14.02.2011 r. (dźwięk i obraz)
64. Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych od 01.01.2011 r.- Paweł Malecki- 02.03.2011 r. (dźwięk)
65. Instytucja przedawnienia zobowiązania podatkowego na gruncie ustawy o zobowiązaniach podatkowych i ustawy Ordynacja podatkowa- Justyna Bartosiewicz- 21.03.2011 r. (obraz)
66. Nadpłata w ordynacji podatkowej na podstawie kontrowersji związanych z opodatkowaniem spółek- Agata Błaszczyk- 11.04.2011 r. (dźwięk i obraz)
67. Podatek od towarów i usług w 2011 r.- po nowelizacji ustawy i rozporządzeń wykonawczych oraz kolejna nowela ustawy o VAT- Krzysztof Woźniak- 12.04.2011 r. (dźwięk i obraz)
68. Zmiany w podatku VAT-Adam Bartosiewicz- 19.04.2011 r. (obraz)
69. Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych od 01.01.2011 r. oraz wchodzące w życie 04.04.2011 r.- Pawel Małecki- 20.04.2011 r. (obraz)
70. Wybrane zagadnienia z ubezpieczeń w 2011 r.- 18.05.2011 r. (dźwięk i obraz)
71. Źródła dofinanoswania projektów inwestycyjnych dla inwestycji zlokalizowanych w województwie śląskim-Anna Tomsia-Zając- 26.05.2011 r. (dźwięk)
72. Obowiązki przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska- Adam Tittinger- 6-7.06.2011 r. (dźwięk i obraz)
73. Podatek od nieruchomości- Stella Brzeszczyńska- 27.06.2011 r. (dźwięk i obraz)
74. Opłaty za korzystanie ze środowiska- obowiązki podmiotów wobec Urzędu Marszałkowskiego- Monika Strzemińska- 26.07.2011 r. (dźwięk)
75. Nasze ubezpieczenia- Zbigniew Maciej Szymik- 04.10.2011 r. (dźwięk i obraz)
76. Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska- Sylwia Szymańska- 06.10.2011 r. (dźwięk)
77. Środki trwałe- Józef Dudek- 17.10.2011 r. (dźwięk i obraz)
78. Środki trwałe- Józef Dudek- 21.10.2011 r. (dźwięk)
79. Konferencja "Doradca podatkowy partnerem biznesowym przedsiębiorcy" współorganizowana z wydawnictwem Wolters Kluwer- 24.10.2011 r. (obraz)
80. IX Ogólnopolska Konferencja Podatkowa "Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika"- 25.11.2011 r. (obraz)
81. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym w roku 2011 i na rok 2012- Paweł Małecki- 22.11.2011 r. (dźwięk i obraz)
82. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym w roku 2011 i na rok 2012- Paweł Małecki- 29.11.2011 r. (dźwięk)
83. Szkolenie wyjazdowe Jawor- 06-08.01.2012 r. (obraz)
84. Bilans 2011 r.- Józef Dudek- 16.01.2012 r. (dźwięk)
85. Bilans 2011 r. - Józef Dudek- 17.01.2012 r. (dźwięk i obraz)
86. Czas pracy kierowców- Monika Przewlocka- 12.01.2012 r.(dźwięk i obraz)
87. Akcyza po likwidacji generalnego zwolnienia na węgiel i koks od 2 stycznia 2012 r.- Teresa Sławińska-Choryło- 03.02.2012 r. (dźwięk i obraz)
88. Podatek dochodowy od osób prawnych i podatek od osób fizycznych- zmiany w 2012 r. oraz analiza aktualnego orzecznictwa-Andrzej Pulut- 16.02.2012 r.(dźwięk)
89. Akcyza po likwidacji generalnego zwolnienia na węgiel i koks od 2 stycznia 2012 r.- Teresa Sławińska-Choryło- 17.02.2012 r. (dźwięk)
90. Wybrane zagadnienia z ubezpieczeń w 2012 r.- 24.02.2012 r. (dźwięk i obraz)
91. Podatek od towarów i usług w 2012 r.- Krzysztof Woźniak- 05.03.2012 r. (dźwięk i obraz)
92. Seminarium współorganizowane z firmą Wolters Kluwer "Nowoczesna knacelaria- Prawo, Biznes, Finanse"- 09.03.2012 r. (obraz)
93. Ubezpieczenia społeczne osób oddelegowanych do krajów UE/EOG, Szwajcarii oraz do innych krajów- 23.03.2012 r. (dźwięk i obraz)
94. Opodatkowanie VAT transportu i spedycji- Adam Bartosiewicz- 17.05.2012 r. (dźwięk i obraz)
95. Opodatkowanie VAT transportu i spedycji- Adam Bartosiewicz- 18.05.2012 r. (dźwięk)
96. Seminarium współorganizowane z firmą Wolters Kluwer "Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce stosowania prawa podatkowego"- 25.05.2012 r. (obraz)
97. Wyłączenia i zwolnienia w podatku dodchodowym od osób fizycznych- dr Bożena Ciupek- 28.05.2012 r. (dźwięk i obraz)
98. Formalne wymogi dokumentacyjne dla transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT- przepisy, interpretacje, orzecznictwo oraz zmiany od 1.01.2012 r.-Krzysztof Woźniak- 12.06.2012 r. (dźwięk i obraz)
99. Podatek dochodowy od osób prawnych- wybrane problemy praktyczne- Dariusz Malinowski- 22.06.2012 r. (dźwięk i obraz)
100. Świadczenia na rzecz osób zatrudnionych- Paweł Ziółkowski- 07.09.2012 r. (dźwięk i obraz).
101. Zmiany w podatku VAT w 2013 r. - Wojciech Zajączkowski 05.10.2012 r. (obraz)
102. Seminarium współorganizowane z firmą Wolters Kluwer "Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy"- 11.10.2012 r. (obraz)
103. Dotychczasowe regulacje rachunkowośi i regulacje podatkowe - wybrane zagadnienia - Józef Dudek 16.10.2012 r. (dźwięk i obraz)
104. Wybrane zagadnienia z ubezpieczeń z uwzględnieniem zmian w 2013 r. - Maria Sternal 15.11.2012 r. (dźwięk i obraz)
105. X Ogólnopolska Konferencja Podatkowa 30.11.2012 r. (obraz)
106. Rachunek przepływów finansowych w praktyce - Wiesława Bagińska-Rusek 06.12.2013 r. (obraz)
107. Szkolenie wyjazdowe Jawor 11-13.01.2013 r. (obraz)
108. Podatek od spadków i darowizn - dr Agata Błaszczyk 15.02.2013 r. (obraz)
109. Podatkowe konsekwencje niezapłaconych zobowiązań - Paweł Ziółkowski 26.03.2013 r. (dźwięk i obraz)
110. Planowane zmiany w VAT od 1.04.2013 r. oraz nowe zasady kas rejestrujących - Adam Bartosiewicz 05.04.2013 r. (dźwięk)
111. Ubezpieczenia społeczne w 2013 r. - Maria Sternal 08.04.2013 r. (dźwięk)
112. Podróże służbowe po zmianach w 2013 r. - aspekty prawne i podatkowe -Joanna Patyk 22.04.2013 r. (dźwięk i obraz)
113. I Wspólna Konferencja Biegłych Rewidentów i Doradców Podatkowych "Prościej przez podatki"- 14.06.2013 r. (obraz)
114. Dane osobowe w doradztwie podatkowym- obowiązki, wymagania prawne, kontrola GIODO- Tomasz Banasik 26.06.2013 r. i 27.06.2013 r. (dźwięk i obraz)
115.  Granice swobody umów, zabezpieczenie ich wykonania. Umowy cywilne a prawo podatkowe w ordynacji podatkowej- Krystian Markiewicz 10.09.2013 r. (dźwięk i obraz)
116. Koszty uzyskania przychodów i amortyzacja- Joanna Patyk 12.09.2013 r. (dźwięk i obraz)
117.Postępowanie zabezpieczające i ochrona wierzyciela. Podobieństwa i różnice w umowach cywilnoprawnych w świetle przepisów podatkowych- Krystian Markiewicz  09.10.2013 r. (dźwięk i obraz)
118. Nowelizacja VAT w 2014 r. Projekt zmian-Joanna Patyk 11.10.2013 r. (dźwięk i obraz)
119. Zmiany od 1 października 2013 r. oraz resume zmian od dnia 1 stycznia 2014 r.- Adam Bartosiewicz 21.10.2013 r. (dźwięk i obraz)
120. Konferencja współorganizowana z wydawnictwem Wolters Kluwer- 23.10.2013 r. (obraz)
121.Konferencja PODATKI-FINANSE-PRZEDSIĘBIORSTWO "Strategie podatkowe przedsiębiorstwa"- 28.10.2013 r. (obraz).
122. Zmiany w VAT od 01.10.2013 r. oraz resume zmian od 01.01.2014 r.- Adam Bartosiewicz 18.11.2013 r. (dźwięk i obraz).
123. XI Ogólnopolska Konferencja Podatkowa- 29.11.2013 r. (dźwięk i obraz).
124. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2013 roku- Robert Nowak 05.12.2013 r. (obraz).
125. Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 roku- Adam Bartosiewicz- 17.12.2013 r. (obraz).
126. Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 roku- Adam Bartosiewicz- 18.12.2013 (obraz).
127. Zmiany w programie PŁATNIK na 2014 rok- Anna Kędzierska- 07.01.2014 r. (dźwięk i obraz).
128. Zmiany w zasiłkach macierzyńskich, urlopy rodzicielskie oraz zasiłki chorobowe i opiekuńcze od 2013 roku- Joanna Szymańska- 23.01.2014 r. (obraz).
129. Szkolenie wyjazdowe Hotel Klimczok w Szczyrku- 31.01.-02.02.2014 r. (obraz)
130. Podatek VAT-zmiany przepisów obowiązujące od 2014 r.- Wojciech Zajączkowski- 06.02.2014 r. (dźwięk i obraz).
131. Zmiany w podatku dochodowym od 2014 r.- Adam Bartosiewicz- 22.02.2014 r. (obraz).
132. Zmiany w podatku VAT od stycznia 2014 r. - Adam Bartosiewicz- 24.02.2014 r. (obraz).
133. Podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek od towarów i usług w 2014 r.- Robert Nowak- 20.03.2014 r. (obraz).
134. Czas pracy i wynagrodzenia kierowców w 2014 r.- Łukasz Prasołek- 03.04.2014 r. (obraz).
135. Podatek VAT. Odliczanie podatku od samochodów od 1 kwietnia 2014 r.- Wojciech Zajączkowski- 04.04.2014 r. (obraz).
136. Samochody w podatku VAT i podatku dochodowym po zmianach 1.04.2014 r. Wybrane problemy w podatku VAT.- Paweł Małecki- 22.04.2014 r. (dźwięk i obraz).
137. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne w 2014 r.- 06.05.2014 r. (dźwięk i obraz).
138. V Jubileuszowa Edycja Cyklu Seminariów dla doradców podatkowych- seminarium w Katowicach pt. "Elementy wpływające na ustalenie kwoty podatku w prawidłowej wysokości."- 13.05.2014 r. (obraz).
139. Prawo pracy dla kadrowców w 2014 roku.- Przemysław Jeżek- 24.06.2014 r. (dźwięk i obraz).
140. Wybrane zagadnienia dotyczące spadkobrania oraz pełnomocnictwa w prawie cywilnym materialnym i procesowym- dr hab. Krystian Markiewicz- 10.09.2014 r. (dźwięk i obraz).
141. Koszty reprezentacji i reklamy w podatku dochodowym od osób prawnych- Paweł Szymański- 15.09.2014 r. (dźwięk i obraz).
142. II Wspólna Konferencja Biegłych Rewidentów i Doradców Podatkowych "Prościej przez podatki" - 08.10.2014 r. (obraz)
143. Samochody a VAT i podatki dochodowe - pół roku doświadczeń. Nowe interpretacje, stare problemy - 10.10.2014 r. Wolters Kluwer (obraz)
144. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2014 r. - 16.10.2014 r. (obraz i dźwięk)
145. Podatki - Finanse - Przedsiębiorstwo. "Ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa". Wspólna konferencja Śląskiego Oddziału KIDP oraz Uniwersytetu Ekonomicznego 27.10.2014 r. (obraz)
146.  Płatnik 9.01.001E - wybrane zagadnienia - 13.11.2014 r. (obraz)
147. Nowelizacja VAT od 1 stycznia 2015 r. - 05.12.2017 r. (obraz)
148.  Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym osób prawnych - 12.12.2014 r. (obraz)
149. Szkolenie wyjazdowe Jawor 08-11.01.2015 r. (obraz)
150. Podatek od towarów i usług; nowelizacja ustawy oraz projektowane zmiany na dzień 1 stycznia 2015 r., a także praktyka dotycząca stosowania niektórych przepisów obowiązujących od 1.01/1.04.2014 r. - 16.01.2015 r .(obraz)
151. Zmiany w podatku VAT od stycznia 2015 r. - 21.01.2015 r. (dźwięk i obraz)
152. Zmiany w podatku dochodowym od stycznia 2015 r. - 22.01.2015 r. (dźwięk i obraz)
153. Ceny transferowe w świetle zmian od 1 stycznia 2015 r. - 26.01.2015 r.  (dźwięk i obraz)
154. Opodatkowanie podatkiem dochodowym przychodów ze Źródeł nieujawnionych w aspekcie nowelizacji PIT i ordynacji podatkowej w 2015 r. (kontrowersje i aktualna praktyka). - 04.02.2015 r. (dźwięk i obraz)
155. Wybrane zagadnienia dotyczące spadkobrania - 11.02.2015 r. (dźwięk i obraz)
156. Przekształcanie sp. Z o.o. w spółkę komandytową. Wehikuł podatkowy czyli komu i kiedy powinno zależeć na przekształceniu aby zminimalizować podatki i ryzyko osobiste członków zarządu. - 18.03.2015 r. (dźwięk i obraz)
157. Spółka z o.o. w  świetle nowelizacji kodeksu spółek handlowych - 17.04.2015 r. (dźwięk i obraz)
158. Aktualne ryzyka i zmiany w podatku VAT - 11.05.2015 r. (dźwięk i obraz)
159. VAT - zmiany wchodzące z dniem 1 lipca 2015 r. - 18.06.2015 r. (dźwięk i obraz)
160. Dane Osobowe w Doradztwie Podatkowym z uwzględnieniem zmian w 2015 r. - obowiązki, wymagania prawne, Tryb pracy ABI, kontrola wewnętrzna - 22.06.2015 r. (obraz)
161. Nowy Program Płatnika - jakie zmiany nas czekają i jak się do nich przygotować - 23.07.2015 r. (dźwięk i obraz)
162. Obowiązki w przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy; rola doradcy podatkowego - 07.09.2015 r. (dźwięk i obraz)
163. Komunikacja i promocja w małej kancelarii podatkowej - 10.09.2015 r. (dźwięk i obraz)
164. Niewypłacalność spółki z o.o. Odpowiedzialność członków zarządu wobec jej wierzycieli - 15.09.2015 r.  (dźwięk i obraz)
165. III Wspólna Konferencja Biegłych Rewidentów i Doradców Podatkowych - 02.10.2015 r. (obraz)
166. Podatek dochodowy od osób prawnych zmiany na 2015 rok i zmiany wprowadzone w 2014 roku - 28.10.2015 r. (dźwięk i obraz)
167. Zmiany w zasiłkach w 2015 r. - 17.11.2015 r.  (dźwięk i obraz)
168. Zmiany w podatku VAT - 07.12.2015 r. (obraz)
169. Szkolenie wyjazdowe Jawor 08-10.01.2016 r. (obraz)
170. Zmiany w ubezpieczeniach społecznych w 2016 r. - 14.01.2016 r. (dźwięk i obraz)
171. Najważniejsze zmiany w podatkach dochodowych i VAT w 2016 r. - 27.01.2016 r. (dźwięk i obraz)
172. Umowy cywilnoprawne - 11.02.2016 r. (dźwięk i obraz)
173. Podatek VAT - ostatnie zmiany oraz bieżące problemy - 01.03.2016 r. (dźwięk i obraz)
174. Zmiany w Ordynacji podatkowej w 2016 r. - 17.03.2016 r. (dźwięk i obraz)
175. Doradca Podatkowy w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe - 22.04.2016 r. (dźwięk i obraz)
176. Wybrane zagadnienia podatku dochodowego od osób fizycznych" opodatkowanie cudzoziemców w Polsce i polaków oddelegowanych za granicę, optymalizacja wynagrodzeń pracowniczych oraz opodatkowanie sukcesji w biznesie - 27.04.2016 r. (dźwięk i obraz)
177. Kontrowersje związane z profesjonalnymi pełnomocnikami od 2016 roku w związku ze zmianą w Ordynacji podatkowej - 16.05.2016 r. (dźwięk i obraz)
178. Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce stosowania prawa podatkowego. Konferencja Wolters - 17.05.2016 r. (obraz)
179. VAT w samochodach - 17.06.2016 r. (dźwięk i obraz)
180. Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w VAT - 06.09.2016 r. (dźwięk i obraz)
181. Klauzula o unikaniu opodatkowania - 28.09.2016 r. (dźwięk i obraz)
182. Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w VAT - 07.10.2016 r. (dźwięk i obraz)
183. Podatek u źródła z uwzględnieniem zmian w zakresie opodatkowania odsetek i należności licencyjnych - 12.10.2016 r. (obraz)
184. Ceny transferowe dla przedsiębiorcy; kogo dotyczą dodatkowe obowiązki, zmiany 2015-2017, zasady sporządzania dokumentacji - 17.10.2016 r. (obraz)
185. Umowy cywilnoprawne. Rozliczenie składkowo-podatkowe oraz korekty z uwzględnieniem zmian dotyczących minimalnej stawki godzinowej obowiązującej od 01 stycznia 2017 r. - 21.10.2016 r. (obraz)
186. Podatek od nieruchomości dla doradców podatkowych - 08.11.2016 r. (dźwięk i obraz)
187. XIV Ogólnopolska Konferencja Podatkowa "Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika". - 14.11.2016 r. (obraz)
188. Nasze ubezpieczenia - 22.11.2016 r. (obraz)
189. Podatki-Finanse-Przedsiębiorstwo "Samochód w przedsiębiorstwie a podatki". Konferencja Śl.O. KIDP oraz Uniwersytetu Ekonomicznego - 28.11.2016 r. (obraz)
190. Prowadzenie działalności gospodarczej w Republice Czeskiej - podatki ubezpieczenia społeczne - 06.12.2016 r. (dźwięk i obraz)
191. Zmiany dokonane i planowane w podatku VAT - 09.12.2016 r. (dźwięk i obraz)
192. Kontrowersje związane z profesjonalnymi pełnomocnikami od 1 lipca 2016 roku - 14.12.2016 r. (dźwięk i obraz)
193. Szkolenie wyjazdowe Jawor 06-.08.01.2017 r. (obraz)
194. Zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2016 r. - Nowe wzory, terminy składania wniosków, audyt akt osobowych. Bądź przygotowany na kontrolę pip. - 11.01.2017 r. (obraz)
195. PIT - świadczenia na rzecz osób zatrudnionych - 17.01.2017 r. (dźwięk)
196. Podatek dochodowy od osób prawnych - 23.01.2017 r. (dźwięk)
197. VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 01 stycznia 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo - 06.02.2017 r. (dźwięk i obraz)
198. Zawieranie UMÓW ZLECENIA - zmiany od 01 stycznia 2017 r. na bazie najnowszych wyjaśnień MRPiPS rozliczenia składkowo; podatkowe - 07.02.2017 r. (dźwięk i obraz)
199. Zmiany w podatku VAT - 13.02.2017 r. (obraz)
200. Podatek dochodowy od osób prawnych - 22.02.2017 r. (obraz)
201. Zmiany dotyczące Kancelarii Doradztwa Podatkowego w przepisach o ochronie danych osobowych po wejściu w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). - 28.03.2017 r. (obraz)
202. Nowe zasady kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego w 2017. Kontrola celno-skarbowa i podatkowa przedsiębiorców - 24.04.2017 r.
203. Ceny transferowe 2017 - nowe wymogi dokumentacyjne. - 23.05.2017
204. Zmiany w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 2017 r. - nowe obowiązki pracodawcy - 26.05.2017 r. 
205. Krajowa Administracja Skarbowa - kontrowersje wokół nowych procedur kontroli, jak się przygotować. - 31.05.2017
206. Zapobieganie wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu dotycząca przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - 06.06.2017 r. 
207. Cykl szkoleń: Metodyka pracy doradcy podatkowego w procedurach administracyjnych i sądowych. Część I: Czynności sprawdzające, kontrola podatkowa. Kontrola skarbowa (od 28.02.2017 r.) oraz celno-skarbowa (od 01.03.2017 r.) - 08.06.2017 r.
208. Cykl szkoleń: Metodyka pracy doradcy podatkowego w procedurach administracyjnych i sądowych. Część II: Postępowanie podatkowe (I i II instancji) - 28.06.2017 r.
209. Cykl szkoleń: Metodyka pracy doradcy podatkowego w procedurach administracyjnych i sądowych. Część III: Postępowanie sądowo-administracyjne problemy natury techniczno-procesowej. - 29.06.2017 r.
210. Cykl szkoleń: Metodyka pracy doradcy podatkowego w procedurach administracyjnych i sądowych. Część IV: Egzekucja administracyjna. - 05.07.2017 r.
211. Zapobieganie wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu dotycząca przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. - 04.09.2017 r.
212. Opodatkowanie zakładu podatkowego na terenie Niemiec. - 08.09.2017 r.
213. Postępowanie oraz pisma procesowe w trakcie kontroli oraz w postępowaniu podatkowym w praktyce doradcy podatkowego. - 11.09.2017 r.
214. VAT - planowane zmiany w tym podzielona płatność oraz bieżące problemy. - 15.09.2017 r.
215. Dokumenty elektroniczne i obsługa epuap w praktyce doradcy podatkowego. - 29.09.2017 r.
216. Koszty w podatku dochodowym w 2017 r. - wybrane zagadnienia. - 09.10.2017 r.
217. Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń i instytucji pożytku publicznego. - 23.10.2017 r.
218. Zmiany w VAT. - 13.11.2017 r.
219. X Ogólnopolska Konferencja Podatkowa - 27.11.2017 r.
220. Szkolenie wyjazdowe Ustroń 05-07.01.2018 r. (obraz)
221. VAT w 2018 r. Bielsko-Biała - 22.01.2018 r. (obraz i dźwięk)
222. Zmiany w podatku dochodowym (CIT, PIT, ryczałt) Bielsko-Biała - 23.01.2018 (obraz i dźwięk)
223. Zmiany w podatku VAT - 07.02.2018 r. (obraz i dźwięk)
224. Zmiany w podatku dochodowym w 2018 r. (obraz i dźwięk)
225. Ceny transferowe - 15.02.2018 r. (obraz i dźwięk)
226. Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce od 01.01.2018 r. - 13.03.2018 r. (obraz i dźwięk)
227. Transakcje kryptowalutowe - wybrane aspekty podatkowe - 17.04.2018 r. (obraz i dźwięk)
228. Zagadnienia problemowe związane ze split payment oraz omówienie nowych rozporządzeń dotyczących kas rejestrujących - 23.04.2018 r. (obraz i dźwięk)
229. Ochrona danych osobowych w kancelarii doradcy podatkowego oraz umowa powierzenia przetwarzania danych jako niezbędna umowa dla funkcjonowania kancelarii - 09.05.2018 r. (obraz i dźwięk)
230. Wybrane zmiany w PIT od 2018 r. związane z przychodami z działalności gospodarczej i innymi przychodami oraz inne wybrane zagadnienia dotyczące PIT - 17.05.2018 r. (obraz i dźwięk)
231. Akta osobowe pracowników 2018/2019 z uwzględnieniem planowanych zmian dotyczących elektronizacji i skrócenia czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej - 21.05.2018 r. (obraz  dźwięk)
232. Rozliczanie różnych składników wynagrodzenia na liście płac po zmianach w 2018 r. w sytuacjach wątpliwych. - 06.06.2018 r. (obraz)
233. Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych - KONFERENCJA - Wspieramy Legalny Biznes - 21.06.2018 r. (obraz)
Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45
fax. (32) 258 06 99

x
x