Lista szkoleń i imprez

Ilość: 14
Odziały:
Nazwa: Organizator: Kategoria: Data rozpoczęcia:
BIEŻĄCY I ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY, w tym kalkulacja CIT. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Katowice. Punkty. Śląski KIDP Podatek dochodowy 2020-12-09
POLITYKA RACHUNKOWOŚCI ORAZ PRAKTYCZNA ORGANIZACJA PLANU KONT. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Katowice. Punkty Śląski KIDP Rachunkowość 2020-11-17
BILANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2020 Z ELEMENTAMI PODATKOWYMI I PRZYGOTOWANIE E-SPRAWOZDANIA. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Katowice. Punkty. Śląski KIDP Bilansowe zamknięcie roku 2020-10-28
"Piękna nasza Polska cała". Wydarzenie z cyklu "AKCJA-INTEGRACJA". Toruń. - Koszt udziału doradcy w opisie wydarzenia. Śląski KIDP Inne 2020-08-21
Cykl szkoleń. Niemiecki system podatkowy: Delegowanie pracowników. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Katowice. PUNKTY. Śląski KIDP Podatki 2020-06-30
Trzecie spotkanie szkoleniowo-integracyjne Śląskiego Oddziału KIDP Śląski KIDP Inne 2020-06-05
Cykl szkoleń. Niemiecki system podatkowy: Niemiecka ordynacja podatkowa. Prawo cywilne i prawo pracy. Szkolenie dla doradców oraz ich pracowników. Katowice. Punkty. Śląski KIDP Podatkowe 2020-05-28
Podatek u źródła w 2020 r. - płatności na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych) z uwzględnieniem projektu objaśnień podatkowych oraz nowego rozporządzenia odraczającego stosowanie nowych regulacji do 1 stycznia 2020 r. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Katowice. PUNKTY Śląski KIDP Podatek u źródła 2020-05-27
Dzień Doradcy Podatkowego 2020 - Śląski Oddział KIDP Śląski KIDP Inne 2020-05-23
Praktyczne aspekty postępowań na tle nowych zapisów Ordynacji Podatkowej oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej na tle zmian w 2019 r. oraz planowanych zmian w 2020 i 2021 r. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Katowice. Punkty Śląski KIDP Ordynacja podatkowa 2020-05-22

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x