x

Lista szkoleń i imprez

Ilość: 15
Odziały:
Nazwa: Organizator: Kategoria: Data rozpoczęcia:
Dokumenty elektroniczne i obsługa epuap w praktyce doradcy podatkowego. PUNKTY. Szkolenie dla doradców podatkowych i ich pracowników. Śląski KIDP Inne 2017-09-29
Podatek VAT - bieżące problemy. PUNKTY. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Śląski KIDP VAT 2017-09-15
Postępowanie oraz pisma procesowe w trakcie kontroli oraz w postępowaniu podatkowym w praktyce doradcy podatkowego - praktyczne warsztaty na przykładach. PUNKTY. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Śląski KIDP Kontrola skarbowa 2017-09-11
Opodatkowanie zakładu podatkowego na terenie Niemiec. PUNKTY. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Śląski KIDP Inne 2017-09-08
Zapobieganie wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu dotycząca przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. PUNKTY. Szkolenie dla doradców podatkowych i ich pracowników. Śląski KIDP Pranie pieniędzy 2017-09-04
Cykl szkoleń: "Metodyka pracy doradcy podatkowego w procedurach administracyjnych i sądowych." Część IV: Egzekucja administracyjna. PUNKTY. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Śląski KIDP Egzekucja administracyjna 2017-07-05
Cykl szkoleń: "Metodyka pracy doradcy podatkowego w procedurach administracyjnych i sądowych." Część III: Postępowanie sądowo-administracyjne, problemy natury techniczno-procesowej. PUNKTY. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Śląski KIDP Postępowanie sądowo-administracyjne 2017-06-29
Cykl szkoleń: "Metodyka pracy doradcy podatkowego w procedurach administracyjnych i sądowych." Część II: Postępowanie podatkowe (I i II instancji). PUNKTY. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Śląski KIDP Postępowanie podatkowe (I i II instancja) 2017-06-28
Jak prawidłowo opodatkować wynagrodzenia autorskie wypłacane twórcom - w tym twórcom zagranicznym - na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę. PUNKTY! Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Śląski KIDP Inne 2017-06-13
Cykl Szkoleń - "Metodyka pracy doradcy podatkowego w procedurach administracyjnych i sądowych". Część I: Czynności sprawdzające, kontrola podatkowa. Kontrola skarbowa (do 28.02.2017 r.) oraz celno-skarbowa (od 01.03.2017 r.). PUNKTY. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Śląski KIDP Kontrola podatkowa 2017-06-08

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (032) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (032) 258 10 45
fax. (032) 258 06 99

x
x